Aumento da vexetación VS deforestación

As plantas son, en certo modo, a base da vida, e é que de elas dependemos os humanos. Ademais, a gran variedade de vexetais que recobren o planeta, serven como defensa contra o cambio climático: bosques, selvas, pastos …  retiran a cuarta parte do CO2 que se encontra quentando o planeta. É principalmente por estas dúas razóns antes citadas que cada vez que se “arrinca” unha hectárea  ás selvas amazónicas, de Indonesia ou África ecuatorial aparece un drama mundial.

A pesar de todo isto, un estudio realizado por investigadores australianos explica que a deforestación dos bosques está sendo compensada coa reforestación noutras moitas partes do planeta desde as últimas décadas : con datos recollidos por varios satélites desde as últimas décadas os científicos comprobaron que zonas do norte de Australia, Rusia, China, sur de África…  están a recuperar as súas zonas máis verdes.

A pesar da constante deforestación en zonas de América do Sur e o sueste de Asia, encontramos que isto estase a compensar coa recuperación dos bosques fora de zonas tropicais e un novo crecemento nas áridas sabanas de Australia” explica o principal autor do estudio.

Entre as ganancias de zonas verdes, destacan as obtidas tanto en Rusia coma en China. Os resultados obtidos polos satélites mostran que en ambos países as ganancias de masa forestal aumentaron significativamente nas últimas décadas, aínda que por maneiras diferentes: en Rusia, os bosques ocuparon as terras de cultivo abandoadas de  forma natural trala caída do comunismo. Mentres que en China, os proxectos de repoboación masiva de árbores aportaron unha cantidade importante á biomasa global.

O resto dos méritos por aumentar a vexetación do planeta débense ás sabanas  e áreas de matogueira  cuxas aportacións ao ciclo de carbono (intercambio entre a atmosfera e a terra) non foron tan minuciosamente estudadas como as anteriores. Malia isto, sabemos que a súa capacidade de captura por hectárea é menor, pero que se trata de grandes extensións que, debido ao clima, están máis verdes ca nunca.

Estas outras paisaxes son relevantes xa que cobren unha extensión moi grande, particularmente no hemisferio sur. Se incluímos as áreas de matogueira de zonas semiáridas, abarcamos unha extensión aínda maior” recorda o director do Global Carbon Project.

Hai varios factores que están a elevar o protagonismo de sabanas, áreas de arbustos e campos de cultivo como son os cambios de uso do chan, mellores técnicas agrícolas, redución de incendios… Pero para o director do GCP hai dous elementos que son clave; por unha banda está o dióxido de carbono, que aínda que semelle un paradoxo,  é malo para o clima pero non para as plantas.  Por outra banda encontramos o fenómeno “El niño” que afecta aos patróns de chuvia, alternando períodos moi secos con meses de chuvia torrenciais en zonas onde dominan as sabanas ou  a matogueira.

Autor : Martín Baúlde Trigo.

Esta entrada foi publicada en Bodiversidade, Cambio Climático e etiquetada , , , . Garda o enlace permanente.

49 Responses to Aumento da vexetación VS deforestación

 1. fab-sabelafernandez di:

  Conforme ó artigo anterior, a deforestación, é a destrución a grande escala dos bosques pola acción humana. Millóns de hectáreas degrádanse ou destrúense anualmente. Estas son taladas ou queimadas.
  A deforestación non ten que ver soamente coa perda de árbores. Tamén ten un grande impacto sobre o ambiente. Moitas criaturas viventes dependen das árbores polo que, cando estas desaparecen, igualmente desaparecen os animais. Pérdense medicinas e materiais potencialmente valiosas, o mesmo que a auga e o aire limpos. Sofren as persoas indíxenas e, eventualmente, tamén as economías nacionais. O futuro das persoas e dos bosques están interconectados.

  As árbores tamén almacenan auga e logo libérana cara á atmosfera. Este ciclo da auga é parte importante do ecosistema debido a que moitas plantas e animais dependen da auga que as árbores axudan a almacenar. Cando se cortan as árbores, nada pode reter a auga, o que conduce a un clima máis seco. A perda de árbores tamén causa erosión debido a que non hai raíces que reteñan o chan, e as partículas de chan entón son arrastradas cara aos lagos e ríos, matando os animais na auga.

 2. faa-ariadnavazquez di:

  A deforestación é a eliminación dun bosque ou dun grupo de árbores onde a terra se converte a partir de entón a un uso non forestal. Os exemplos de deforestación inclúen a conversión de terras forestais en granxas, ranchos, ou para o uso urbano.
  A deforestación acontece por moitas razóns: córtanse as árbores para ser utilizadas ou vendidas como combustible (ás veces en forma de carbón vexetal) ou de madeira, mentres que a terra despexada se utiliza como pasto para o gando, para a plantacións dos produtos etc. A eliminación de árbores sen a suficiente reforestación traduciuse en danos ao hábitat, a perda e a aridez da biodiversidade. Este proceso tamén ten impactos adversos sobre o efecto biolóxico que fai o dióxido de carbono no ambiente atmosférico.
  Ademáis,en moitos países a deforestación é a causa da extinción de especies, cambios nas condicións climáticas, desertización e desprazamento de poboacións indíxenas.

 3. faa-laurachaves di:

  Chámase cambio climático á modificación do clima con respecto ao historial climático a unha escala global ou rexional. Tales cambios prodúcense a moi diversas escalas de tempo e sobre todos os parámetros meteorolóxicos: temperatura, presión atmosférica, precipitacións, nebulosidade, etc. E

  O termo adoita usarse de xeito pouco apropiado, para facer referencia tan só aos cambios climáticos que suceden no presente, utilizándoo como sinónimo de quentamento global, en realidade só debe ser utilizado para referirse ao provocado pola acción humana, que altera a composición da atmosfera mundial e que se suma á variabilidade natural do clima observada durante períodos comparables.
  Os impactos do cambio climático xa son perceptibles, e quedan postos en evidencia por datos como o aumento da temperatura global de 0,85º C, o maior da historia da humanidade.A suba do nivel do mar ou o progresivo desxeo das masas glaciares, como o Ártico.
  Pero hoxe tamén podemos ver os impactos económicos e sociais, que serán cada vez máis graves, como:
  – Danos nas colleitas e na produción alimentaria.
  – As secas.
  – Os riscos na saúde.
  – Os fenómenos meteorolóxicos extremos, como tormentas e furacáns.
  Este problema é algo que non se pode frear e a solución sería unha unha revolución enerxética que transforme o sistema cara ás enerxías renovables, a eficiencia enerxética e a intelixencia. O desenvolvemento destas enerxías será unha fonte de emprego e reducirá os custos da electricidade.

 4. faa-ivanlois di:

  O Neno é un fenómeno meteorolóxico erráticamente cíclico, que consiste nun cambio nos patróns de movemento das correntes mariñas na zona intertropical provocando unha superposición de augas cálidas procedentes da zona do hemisferio norte inmediatamente ao norte do ecuador sobre as augas de emersión moi frías que caracterizan a corrente de Humboldt; esta situación provoca estragos a escala zonal debido ás intensas chuvias, afectando principalmente a América do Sur, tanto nas costas atlánticas como nas do Pacífico, especialmente, nestas últimas.

  O nome de “O Neno” débese a pescadores do porto de Paita ao norte de Perú que observaron que as augas do sistema de correntes do pacífico oriental ou corrente de Humboldt, que corre dende a costa central de Chile polo sur ata o norte fronte ás costas setentrionais de Perú, se quentaban algúns anos na época das festas do Nadal e os cardúmenes ou bancos de peixes desaparecían da superficie oceánica, debido a unha corrente quente procedente do golfo de Guayaquil (Ecuador). A este fenómeno déronlle o nome de Corrente Del niño, pola súa asociación coa época do Nadal e o Neno Xesús.

 5. faa-iagopadin di:

  O Proxecto de Carbón Global foi formado para axudar a comunidade de ciencia internacional a establecer unha base de coñecemento común e mutuamente de acordo que sostén debate de política e acción para atrasar a taxa de aumento de gases de invernadoiros no ambiente.
  O obxectivo científico do Proxecto de Carbón Global é desenvolver un cadro completo do ciclo de carbón global, incluíndo ambas as dúas súas dimensións biofísicas e humanas xuntamente coas interaccións e realimentacións entre eles. Isto será:
  – Patróns e Variabilidade: Cales son as distribucións xeográficas e temporais actuais das piscinas esenciais e fluxos no ciclo de carbón global?
  – Procesos e Interaccións: Cal son o control e mecanismos de realimentación – tanto antropoxénico coma non-antropoxénico – que determinan a dinámica do ciclo de carbón?
  – Xestión de Carbón: Cales son as dinámicas do sistema carbón-clima-humano no futuro, e que puntos de intervención e ventás de oportunidade existen para que sociedades humanas xestionen este sistema?

 6. fab-raquelpan di:

  Deforestación e a destrucción a gran escala dos bosques pola acción humana. Millons de hectáreas degradanse ou destruense anualmente. Éstas son taladas ou queimadas, aproximadamente o equivalente a superficie de un campo de fútbol cada dous segundos. A deforestación avanza a un ritmo de unhas 17 millons de hectáreas o ano – o equivalente a unha superficie que supera de Inglaterra, Gales e Irlanda do Norte xuntas. Estamos perdendo os máis frondosos bosques tropicais.
  A deforestación non e ao mismo que a degradación forestal, a cal consiste nunha reducción da calidade do bosque. Ambos procesos están vinculados e provocan diversos problemas. Poden producir a erosión do suelo e a desestabilización das capas freáticas, o que a sua vez favorece as inundacions e sequías. Reducen a biodiversidad.
  Os bosques desempeñan un papel clave no almacenamiento do carbono, pois son os pulmons da Tierra. Cando se destruen, o exceso de dióxido de carbono na atmósfera contribuye o calentamiento global da Tierra, e isto comporta multitude de efectos secundarios problemáticos.

 7. faa-ileniamartinez di:

  A palabra deforestación permite nomear á acción e efecto de deforestar (despoxar un terreo das súas árbores e plantas). Este proceso de desaparición das masas forestais adoita producirse por accionar humano mediante a talla e a queima.
  A deforestación polo xeral é impulsada pola industria madeireira, os fabricantes de papel, a construción de infraestrutura (como estradas ou vivendas) e os emprendimientos agrícolas (que aproveitan o chan para sementar os cultivos máis rendibles e comercializalos). América Latina e África Occidental son as rexións máis afectadas pola deforestación, aínda que o fenómeno existe en todas as partes do mundo.
  A desaparición de bosques e selvas constitúe un grave problema ambiental. A diminución do número de árbores produce desequilibrios no clima, altera o hábitat dos animais e reduce a capacidade do planeta para absorber dióxido de carbono e transformalo en osíxeno.
  Nos últimos anos, a sociedade internacional adquiriu unha maior conciencia sobre o problema da deforestación. A presión social sobre as autoridades logrou que, en moitas rexións, a talla se deteña e os bosques pasen a considerarse como recursos ecolóxicos e turísticos de gran valor.
  O turismo responsable e sostible, de feito, é unha forma de xerar ingresos a partir de bosques e selvas. Este é o principal argumento dos que se opoñen á deforestación, sen ter en conta, por suposto, que o motivo principal desta oposición é ecolóxico e non económico .O problema da deforestación trae como consecuencia a morte de organismos animais para os que a existencia dese espazo verde era fundamental para a supervivencia. Cabe mencionar que ademais, en cada bosque existen miles de especies, moitas das cales nin sequera foron descubertas polo ser humano, e a causa da deforestación moitas desaparecen cada día do planeta.

 8. fab-lauracaldas di:

  A deforestación é o proceso de desaparición de masas forestais (bosques), fundamentalmente causada pola actividade humana. A deforestación está directamente causada pola acción do home sobre a natureza, principalmente debido ás tallas realizadas pola industria madeireira, así como para a obtención de chan para cultivos agrícolas.
  As principais causas de deforestación son a demanda de madeira e a transformación de bosques en superficies dedicadas á agricultura e a gandaría. A deforestación pode darse de diferentes formas:
  -Agricultores de roza e queima, que descombran o bosque para sementar cultivos de subsistencia ou para a venda.
  -Agricultores comerciais: Estes tallan os bosques para plantar cultivos comerciais.
  -Pastoreo de gando maior e menor.
  -Madeireiros, que cortan árbores comerciais.
  -Colleiteiros de leña.
  -Industriais mineiros e petroleiros: Os camiños e as liñas sísmicas proporcionan acceso ao bosque a outros usuarios da terra.

 9. fab-antonchaves di:

  A deforestación ou talla de árbores é un proceso provocado xeralmente pola acción humana, no que se destrúe a superficie forestal. Está directamente causada pola acción do home sobre a natureza, principalmente debido ás tallas ou queimas realizadas pola industria madeireira, así como pola obtención de chan para a agricultura, minaría e gandaría.

  Tallar árbores sen unha eficiente reforestación resulta nun serio dano ao hábitat, en perda de biodiversidade e en aridez. Ten un impacto adverso na fixación de dióxido de carbono (CO2). As rexións deforestadas tenden a unha erosión do chan e frecuentemente degrádanse a terras non produtivas.

  Entre os factores que levan á deforestación en grande escala cóntanse: o descoido e ignorancia do valor intrínseco, a falta de valor atribuído, o manexo pouco responsable da forestación e leis ambientais deficientes.

  En moitos países a deforestación causa extinción de especies, cambios nas condicións climáticas, desertización e desprazamento de poboacións indíxenas.

 10. fab-miguelleiro di:

  Todo o mundo sabe, que o cambio climático é algo que está ahí, que inda podemos evitar pero ignórase completamente. Un erro mais ca grave.
  Neste artigo fláse sobre o “enfrontamento” da deforestación contra o aumento vexetal a nivel mundial. A deforestación está presente en todo o mundo, onde a madeira entre outros materias, son necesario para a producción de bens materiais. é de sentido común e por sorte lévase a cabo, realizar unha reforestación na zona da que se extraiu. Pero non sempre é así. Cómpre lembrar que as árbores e plantas, son as responsables de proporcionar o osíxeno á atmosfera e tamén de recoller unha cuarta parte do CO2 da mesma. É moi importante manter os bosques e selvas do mundo, xa que combaten contra o cambio climático e dan, unha forma de falar, a vida. A deforestación clandestina está presente. Na selva do amazonas realizanse estas actividades de maneira clandestina, para a creación de minas en busca de materiais preciados ou terreos para edificar e demais.
  Evitar isto ten que ser unha prioridade, porque básicamente estan a destruir o pouco que queda.

 11. faa-sarafalcon di:

  Neste artigo fálase do intercambio que fan as árbores de dioxido de carbono e osíxeno, pero como o fan?
  Realízano a traves da fotosíntese, a cal se realiza nas follas, que se orientan cara á luz. A clorofila das follas atrapa a luz do Sol. A partir da luz do Sol e o dióxido de carbono, transfórmase o zume bruto en zume elaborado, que constitúe o alimento da planta. Ademais a planta produce osíxeno que é expulsado polas follas.

 12. faa-miriantrigo di:

  O fenómeno de “El Niño” é un fenómeno meteorolóxico cíclico que provoca estragos a nivel mundial, sendo as máis afectadas América do Sur e as zonas entre Indonesia e Australia, causando o quentamento das augas do Sur de América.
  O seu nome fai referencia ao neno Xesús, dado que o fenómeno ten lugar no tempo de Navidade e no Océano Pacífico, pola costa oeste do Sur de América.
  Algunhas das causas que pode ter este fenómeno son: cambio da circulación atmosférica; quentamento do planeta e aumento da temperatura das augas costeiras; os cambios de temperatura provocan a morte dalgunhas especies, causando a pérdida económica en actividades primarias; surxen enfermidades coma o cólera, que en ocasións se transforman en epidemias difíciles de erradicar…

 13. faa-tamaraparracho di:

  A fotosíntese é o proceso mediante o cal as plantas, en presenza da luz solar, transforman o dióxido de carbono que obteñen do aire e a auga e os minerais que absorben do solo, en carbohidratos, que son azúcres produtores de enerxía. Dun xeito máis técnico, podemos dicir que no proceso da fotosíntese a enerxía lumínica tránsformase en enerxía química estable, sendo o adenosín trifosfato (ATP) a primeira molécula na que queda almacenada esta enerxía química. Con posterioridade, o ATP utilízase para sintetizar moléculas orgánicas de maior estabilidade, que a planta utiliza para alimentarse. Este proceso ocorre principalmente nas follas, as cales conteñen clorofila, un pigmento de cor verde que absorbe a enerxía do sol e lles da a súa color característica.
  Durante a fotosíntese, prodúcense unha serie de residuos, entre os que se atopa o osíxeno que os demais seres vivos necesitamos para respirar e que as plantas liberan durante este proceso.
  Como vemos, as plantas captan C02 e expulsan O2 durante a fotosíntese, polo que osixenan e purifican o ambiente, de aí que sexan consideradas os pulmóns do planeta.

 14. faa-carmenvilanova di:

  Existe un ciclo natural global do clima coñecido como El Niño-Oscilación do Sur (ENSO), que comprende dous fenómenos, “El niño” ou fase cálida e “La niña” ou fase fría.
  “El niño” é un fenómeno meteorolóxico, erráticamente cíclico, que consiste nun cambio nos patróns de movemento das correntes mariñas na zona intertropical provocando, en consecuencia, unha superposición de augas cálidas procedentes da zona do hemisferio norte inmediatamente ao norte do ecuador sobre as augas de emersión moi frías que caracterizan a corrente de Humboldt; esta situación provoca estragos a escala zonal (na zona intertropical) debido ás intensas chuvias, afectando principalmente a América do Sur, tanto nas costas atlánticas como nas do Pacífico, especialmente, nestas últimas.
  Pola outra banda, atopámonos con “La niña”. O paso dun extremo ao outro vese influído por unha estreita relación entre a temperatura da superficie do mar e os ventos. Cando existe un réxime de ventos alisios fortes dende o Leste, as temperaturas ecuatoriais arrefríanse e comeza a fase fría ou La Niña. Cando a intensidade dos alisios diminúe, as temperaturas superficiais do mar aumentan e comeza a fase cálida, El Niño.
  Calquera de ambas as dúas condicións se expanden e persisten sobre as rexións tropicais por varios meses e causan cambios notables nas temperaturas globais, e especialmente nos réximes de chuvias a nivel global. Os devanditos cambios sucédense alternativamente en períodos que varían promedialmente dos cinco aos sete anos e téñense rexistros da súa existencia dende épocas prehispánicas.

 15. faa-martinbaulde di:

  A deforestación é a destrución a grande escala dos bosques pola acción humana. Millóns de hectáreas destrúense anualmente. Estas son talladas ou queimada, aproximadamente o equivalente á superficie dun campo de fútbol cada dous segundos. A deforestación avanza a un ritmo dunhas 17 millóns de hectáreas ao ano.
  Hai 8.000 anos tiñamos uns 6.000 millóns de hectáreas. Dende entón destruíuse máis da metade da cuberta forestal da Terra. Dos 3.000 millóns de hectáreas que quedan na actualidade só o 40% son bosques primarios o suficientemente grandes para albergar a flora e a fauna orixinais sen soportar o perigo da perda da biodiversidade.
  Os bosques desempeñan un papel clave no almacenamento do carbono, pois son os pulmóns da Terra. Cando se destrúen, o exceso de dióxido de carbono na atmosfera contribúe ao quentamento global da Terra, e isto comporta multitude de efectos secundarios problemáticos.
  Varias poden ser as causas da destrución de bosques primarios. Entre elas encóntranse a explotación forestal industrial, a minaría, a transformación dos bosques en terreos agrícolas, os incendios, as inundacións, a urbanización e a construción de infraestruturas.

 16. faa-andreaperez di:

  Chámase cambio climático á variación global do clima da Terra. É debido a causas naturais e tamén á acción do home e prodúcense a moi diversas escalas de tempo e sobre todos os parámetros climáticos: temperatura, precipitacións, nubosidade, etc. O termo “efecto de invernadeiro” refierese a retención do calor do Sol na atmósfera da Terra por parte dunha capa de gases na atmósfera. Sen eles a vida tal como a coñecemos non sería posible, xa que o planeta sería demasiado frío. Entre estes gases encóntranse o CO2, o óxido nitroso e o metano, que son liberados pola industria, a agricultura e a combustión de combustibles fósiles.
  O mundo industrializado conseguiu que a concentración destes gases aumentara un 30% dende o século pasado, cando, sen a actuación humana, a natureza encargábase de equilibrar as emisións.
  Na actualidade existe un consenso científico, en torno á idea de que o noso modo de producción e consumo enerxético está xerando unha alteración climática global, que provocará, a súa vez, serios impactos.

 17. fab-nereabetanzos di:

  Os distintos tipos climáticos e a súa localización na superficie terrestre obedecen a certos factores, sendo os principais: a latitude xeográfica, a altitude, a distancia ao mar, a orientación do relevo terrestre con respecto á insolación (vertentes de solaina e aveseda) e á dirección dos ventos (vertentes de Sotavento e barlovento) e por último, as correntes mariñas. Estes factores e as súas variacións no tempo producen cambios nos principais elementos constituíntes do clima que tamén son cinco: temperatura atmosférica, presión atmosférica, ventos, humidade e precipitacións.
  Pero existen flutuacións considerables nestes elementos ao longo do tempo, tanto maiores canto maior sexa o período de tempo considerado. Estas flutuacións acontecen tanto no tempo coma no espazo.Por outro lado ,un cambio na emisión de radiacións solares, na composición da atmosfera, na disposición dos continentes, nas correntes mariñas ou na órbita da Terra pode modificar a distribución de enerxía e o equilibrio térmico, alterando así profundamente o clima cando se trata de procesos de longa duración.

 18. Xacobo Piñeiro Cacabelos di:

  Unha sabana e unha rexión de relevo plano, que ten como vexetación predominante as gramíneas, mesturadas con algunhas árbores e arbustos illados ou en pequenos grupos. En xeral, as sabanas son zonas de transición entre áreas de vexetación máis densa (como bosques) e os pastadeiros.

  Nas rexións tropicais e subtropicais, as sabanas teñen como características principais:

  -Pouca auga (semiáridas)
  -Solo fértil
  -Temperatura: dúas estacións climáticas, unha máis quente e seca e outra máis chuviosa.
  -Plantas: predominan as gramíneas mesturadas cunhas poucas árbores.
  -Animais: diferentes especies de mamíferos, aves e insectos.

  As grandes sabanas da África, o cerrado brasileiro e os llanos de Venezuela son deste tipo.

 19. faa-martinbaulde di:

  A fotosíntese é o proceso de elaboración dos alimentos por parte das plantas. As árbores e as plantas usan a fotosíntese para alimentarse, crecer e desenvolverse.
  Para realizar a fotosíntese, as plantas necesitan da clorofila, que a encargada de absorber a luz axeitada para realizar este proceso. Á súa vez, a clorofila é responsable da característica cor verde das plantas.

  A fotosíntese realízase nas follas, que se orientan cara á luz. A clorofila das follas atrapa a luz do Sol. A partir da luz do Sol e o dióxido de carbono, transfórmase o zume bruto en zume elaborado, que constitúe o alimento da planta. Ademais a planta produce osíxeno que é expulsado polas follas.

  A fotosíntese fai que as plantas xeren osíxeno, que é o elemento que respiran todos os seres vivos. Ademais, as plantas consumen gases tóxicos, como o dióxido de carbono.

 20. fab-miguelpineiro di:

  A fotosíntese é o proceso natural mediante o cal as plantas, en presenza da luz solar, transforman o dióxido de carbono que obteñen do aire e a auga e os minerais que absorben do solo, en carbohidratos, que son azúcres produtores de enerxía. Con posterioridade, o ATP utilízase para sintetizar moléculas orgánicas de maior estabilidade, que a planta utiliza para alimentarse. Este proceso ocorre principalmente nas follas, as cales conteñen clorofila, un pigmento de cor verde que absorbe a enerxía do sol e lles da a súa color característica.
  Durante a fotosíntese, prodúcense unha serie de residuos, entre os que se atopa o osíxeno que os demais seres vivos necesitamos para respirar e que as plantas liberan durante este proceso.
  Como vemos, as plantas captan C02 e expulsan O2 durante a fotosíntese, polo que osixenan e purifican o ambiente, de aí que sexan consideradas os pulmóns do planeta.

 21. fab-ivanportas di:

  A deforestación é o proceso polo cal distintos tipos de bosques ou terreos forestais son removidos indiscriminadamente para beneficio de diversas actividades humanas.

  As consecuencias directas da deforestación son moitas e variadas, afectando todo tipo de especie e hábitat producindo un alarmante desequilibrio ecolóxico.

  Unha destas consecuencias é a desaparición de sumidoiros de dióxido de carbono, reducindo así a capacidade do medio de poder absorber o devandito CO2 para convertelo en osíxeno e así levar a cabo o efecto invernadoiro.

  Ademais, ao realizar tanto queima coma talla indiscriminada prodúcese obrigatoriamente un cambio nos chans que logo alterará directamente o clima do lugar ao quedar con menor cantidade de retención de humidade, provocando deste xeito secas.

 22. faa-carmenvilanova di:

  O dióxido de carbono é para as plantas como o osíxeno para nós.
  Este encóntrase no aire que respiramos nunha concentración do 0.03% ao 0.04% aproximadamente, e as plantas o usan xunto coa auga (H2O) e a luz do sol ou a artificial para que, a través da fotosíntese, fabrique glicosa e osíxeno (este último como subproduto), que é a fonte de enerxía das plantas, ou o que é o mesmo, transformar o zume bruto en zume elaborado. Isto fai que as plantas sexan un bo complemento para a raza humana xa que os seres humanos exhalan dióxido de carbono que as plantas logo converten no osíxeno que a xente necesita para vivir. As plantas e os seres humanos necesítanse mutuamente para sobrevivir.
  Xa que as plantas non respiran como os seres humanos e os animais, o dióxido de carbono entra nas follas da planta a través de poros pequenos chamados estomas. Unha vez que o dióxido de carbono entra na planta, o proceso de fotosíntese pode comezar. Pero o que realmente necesitan para que este proceso teña lugar é a clorofila, unha substancia de cor verde que teñen nas follas que se atopa nos cloroplastos (orgánulos celulares adicados á realización da fotosíntese). É a encargada de absorber a luz axeitada para este proceso teña lugar. Á súa vez, a clorofila é responsable da característica cor verde das plantas.

 23. faa-albarodriguez di:

  A deforestación é un proceso provocado xeralmente pola acción humana, na que se destrúe a superficie forestal. Está directamente causada pola acción do home sobre a natureza, principalmente debido ás talas e queimas realizadas pola industria de madeira, así como para a obtención do solo para a agricultura e a gandaría.
  Talar árbores sen unha eficiente deforestación, resulta un serio dano para o hábitat, perdida de biodiversidade e aridez. Ten un impacto adverso na fixación de carbono atmosférico. As rexión deforestadas tenden a unha erosión do solo e frecuentemente degrádanse a terras non produtivas.
  En moitos países a deforestación causa extinción, cambios nas condicións climáticas, desertificación e desprazamento de poboación indíxenas. Os bosques axudan a manter o equilibrio ecolóxico e a biodiversidade, limitan a erosión nas concas hidrográficas e inflúen nas variacións do tempo e o clima. Asimesmo, abastecen ás comunidades rurais de diversos produtos, como a madeira, alimentos, combustibles, forraxes, fibras ou fertilizantes orgánicos.
  No marco desta actividade, establécese que e a protección ambiental é unha parte integrante do desarrollo, que debería ter como obxetivo aliviar a pobreza e lograr un equlibrio entre a eficiencia económica e a sostenibilidade.
  Recoñécese por parte deste organismo internacional, que todos os bosques do planeta deben ser obxeto dunha ordenación sostible.
  A deforestación, como todo proceso ten as súas causa fundamentais. Entre elas poden citarse: o cambio do uso da auga para actividades gandeiras e agrícolas, os incendios e enfermidades forestais.
  No presente a deforestación ocorre, principalmente, en América Latina, África Occidental e algunhas…

 24. faa-albaaller di:

  No artigo fálasenos da deforestación, isto é a destrucción de bosques a grande escala debido a acción humana. Anualmente quéimanse ou tálanse millós de hectáreas de bosques. Non hai que olvidar que a desforestación non ten como consecuencia só a perda de árbores, senón que tamén ten un gran impacto no medioambiente.
  Moitos animais poden chegar a desaparecer por depender de árbores que son taladas, tamén as árbores fan unha labor moi importante desprendendo osíxeno e mantendo así o planeta limpo. Tamén realizan unha importante función no ciclo da auga e seguramente en moitos outros ámbitos.
  En definitiva a tala de árbores e a destrucción de bosques non só ten as consecuencias que nos vemos, senón tamén outras no medioambiente das que non nos damos conta pero que seguramente nos afectarán nun futuro.

 25. fab-miguelpineiro di:

  A deforestación, tratase da eliminación dun bosque ou dun grupo de árbores onde a terra se converte a partir de entón a un uso non forestal. Os exemplos de deforestación inclúen a conversión de terras forestais en granxas, ranchos, ou para o uso urbano.
  A deforestación acontece por moitas razóns: córtanse as árbores para ser utilizadas ou vendidas como combustible,ou de madeira, mentres que a terra despexada se utiliza como pasto para o gando, para a plantacións dos produtos etc. A eliminación de árbores sen a suficiente reforestación traduciuse en danos ao hábitat, a perda e a aridez da biodiversidade. Este proceso tamén ten impactos adversos sobre o efecto biolóxico que fai o dióxido de carbono no ambiente atmosférico.
  Ademáis,en moitos países a deforestación é a causa da extinción de especies, cambios nas condicións climáticas, desertización e desprazamento de poboacións indíxenas.

 26. Rita Lage di:

  El Niño» é un fenómeno meteorolóxico cíclico que provoca estragos a nivel mundial, sendo as máis afectadas América do Sur e as zonas entre Indonesia e Australia, causando o quentamento das augas do Sur de América.
  O seu nome fai referencia ao neno Xesús, dado que o fenómeno ten lugar no tempo de Navidade e no Océano Pacífico, pola costa oeste do Sur de América.Por outra parte,A fotosíntese realízase nas follas, que se orientan cara á luz. A clorofila das follas atrapa a luz do Sol. A partir da luz do Sol e o dióxido de carbono, transfórmase o zume bruto en zume elaborado, que constitúe o alimento da planta. Ademais a planta produce osíxeno que é expulsado polas follas.
  A fotosíntese fai que as plantas xeren osíxeno, que é o elemento que respiran todos os seres vivos. Ademais, as plantas consumen gases tóxicos, como o dióxido de carbono.

 27. faa-miguelotero di:

  Desígnase co termo fotosíntese o proceso a través do cal as plantas, algas e algún tipo de bacteria captan a enerxía da luz que emana o sol e a utilizan para transformar a materia inorgánica do seu uso externo en materia orgánica que lles resultará de principal uso á hora do seu desenvolvemento e crecemento. E certo que, con algunhas bacterias non se cumpre esta situación, durante o proceso de fotosíntese sempre se producirá a liberación sempre se producirá a liberación de oxíxeno molecular cara a atmosfera.
  En resumen, a fotosínteses é a transformación de enerxía luminosa en enerxía química. A súa importancia non é de menor índole, pois practicamente toda a enerxía consumida pola vida da biosfera terrestre procede da fotosíntese.

 28. faa-ivanlois di:

  Podemos definir deforestación como:
  O termo que designa a aquel proceso que implica unha progresiva redución da masa forestal, é dicir, dos bosques e plantas que están presentes nunha zona. Tamén llo adoita denominar como talla de árbores e é case sempre a directa consecuencia da intervención do home nas superficies forestais.
  As necesidades da industria madeireira, e doutras actividades tales como a minaría, a agricultura e a gandaría son as que normalmente xeran a talla e a queima de árbores e plantas para xustamente proverse de materias primas e usar indiscriminada e descontroladamente os chans para concretar os seus obxectivos.
  Vale destacar que a deforestación é o estado previo á desertización, no cal as terras fértiles se transforman en desertos como consecuencia da erosión do chan. Unha das causas máis recorrentes que xera este estado de cousas descrito é a talla indiscriminada de bosques.
  O medio entón é o principal afectado por esta situación e isto queda manifestado claramente no cambio climático que podemos apreciar en todas as partes do planeta: intensas chuvias que rematan en inundacións tremendas e outros tantos fenómenos climáticos que se producen de xeito sobredimensionado.

 29. fab-lauracaldas di:

  A fotosíntese é o proceso polo cal as plantas verdes, as algas e algunhas bacterias utilizan para o seu desenvolvemento, crecemento e reprodución á enerxía da luz. Consiste na transformación da enerxía lumínica en química que fai que a materia inorgánica (auga e dióxido de carbono) se volva orgánica. Estámolos das follas da plantas absorben os gases que contén a atmosfera como o dióxido de carbono e que se combina coa auga que hai dentro das células da planta. Fórmanse amidóns nutritivos para a planta e libéranse cara ao exterior o osíxeno. Os seres vivos que realizan este proceso chámaselles fotoautótrofos.
  Os fotoautótrofos conteñen no seu organismo un organelo chamado cloroplasto que é o encargado de executar a fotosíntese. En cloroplasto están as clorofilas que captan a luz do exterior e a almacenan en dúas moléculas orgánicas, esta fase chámana fase lumínica. A segunda fase, chamada fase escura ou ciclo de Calvin, acontece no estroma, e é onde ás dous moléculas son asimiladas ao dióxido de carbono da atmosfera e logo utilizadas para producir hidratos de carbono que máis tarde será o amidón para exclusivo desenvolvemento, crecemento e reprodución da planta.

 30. faa-emiliolumbres di:

  A deforestación ou tala de árbores é un proceso provocado pola acción humana no que se destrúe a superficie forestal. Está directamente causada pola acción do home principalmente debido á tala ou polas queimas realizadas polas industrias madereras.
  Na actualidade a deforestación ocorre principalmente en América Latina, África Occidental e algunhas rexións de Asia.
  A desaparición de bosque e selvas constituye un grande problema ambiental, a disminución do número de árbores produce desequilibrios no clima, altera o hábitat dos aminais e reduce a capacidade do planeta para absorber dióxido de carbono e transformalo en osíxeno.

 31. fab-lauraozores di:

  A fotosíntese é a conversión de materia inorgánica en materia orgánica grazas á enerxía que achega a luz. Neste proceso a enerxía lumínica transfórmase en enerxía química estable, sendo o adenosín trifosfato (ATP) a primeira molécula na que queda almacenada esta enerxía química. Con posterioridade, o ATP úsase para sintetizar moléculas orgánicas de maior estabilidade. Ademais, débese de ter en conta que a vida no noso planeta se mantén fundamentalmente grazas á fotosíntese que realizan as algas, no medio acuático, e as plantas, no medio terrestre, que teñen a capacidade de sintetizar materia orgánica (imprescindible para a constitución dos seres vivos) partindo da luz e a materia inorgánica. De feito, cada ano os organismos fotosintetizadores fixan en forma de materia orgánica en torno a 100.000 millóns de toneladas de carbono.
  Os orgánulos citoplasmático encargados da realización da fotosíntese son os cloroplastos, unhas estruturas polimorfas e de cor verde (esta coloración é debida á presenza do pigmento clorofila) propias das células vexetais. No interior destes orgánulos áchase unha cámara que contén un medio interno chamado estroma, que alberga diversos compoñentes, entre os que cabe destacar encimas encargadas da transformación do dióxido de carbono en materia orgánica e uns sáculos esmagados denominados tilacoides ou lamelas, cuxa membrana contén pigmentos fotosintéticos. En termos medios, unha célula foliar ten entre cincuenta e sesenta cloroplastos no seu interior.
  Os organismos que teñen a capacidade de levar a cabo a fotosíntese son chamados fotoautótrofos e fixan o CO2 atmosférico. Na actualidade diferéncianse dous tipos de procesos fotosintéticos, que son a fotosíntese oxigénica e a fotosíntese anoxigénica.

 32. faa-iagopadin di:

  A vexetación é o conxunto de plantas ou vexetais dun área determinada e tamén se define a vexetación natural como a totalidade de formacions constituidas polas plantas nativas dun área. Os factores xeográficos influen ou limitan a vegetación, de ahí que en Venezuela as diferencias paisaxísticas, climáticas e topográficas das rexions den orixe a unha enorme variedade vexetal.
  Á hora de falar de vexetación distínguense un gran número de tipos e variedades:
  – Selva: son grandes formacions de heteroxénea complexidade, tanto nas súas especies arbóreas como nos exemplares de vexetación complementaria como parásitas, musgos, fentosos, etc. A rexión selvática localizase ao largo e ancho da zona ecuatorial e son áreas de gran temperatura e índice de pluvialidade. Resaltan mundialmente, as selvas do Amazonas, da cunca do Río Congo e as selvas do Arquipélago.
  – Sabanas: son terras extensas de relevo casi plano, con moderado declive nas cales a vexetación herbácea é predominante. A aparición da sabana podería deberse as características do solo, ou lumes periódicos provocados por raios ou pola acción humana e a influencia do clima. Este tipo de rexión localizase despois dos 10º de latitude norte ou sur e o clima é cálido, por encima dos 25º C. Ten abundantes precipitacions e os solos, nas sabanas teñen pouca profundidade.
  – Estepa: Tratase dun paraxe chan e moi extenso que carece case por completo de vexetación arbórea. Pertence ao bioclima semiárido, fronteira entre o deserto e as zonas con vexetación arbolada e neste clima aumenta a amplitude térmica, os verans son máis calurosos, os invernos máis fríos e a temperatura media anual descende. As precipitacions disminuen e os verans volvense cada vez máis áridos.
  – Bosques: son comunidades vexetais, predominantemente de árbores ou outra vexetación leñosa, que ocupa gran extensión de terra con temperatura cálida. Localizanse desde os 30º ata os 50º de latitude norte e polo xeral a vexetación é de coníferas e nas partes baixas do solo sobresaen fentos, musgos e algunhas parásitas. Dentro dos propios bosques distinguimos bosques caducifolios, monzónicos, de sabana, de coníferas, templados e subtropicais.
  – Outros tipos de vexetación son as pradeiras, a tundra, os desertos…

 33. fab-nereabetanzos di:

  A deforestación ou talla de árbores é un proceso provocado xeralmente pola acción humana, no que se destrúe a superficie forestal.Está directamente causada pola acción do home sobre a natureza, principalmente debido ás tallas ou queimas realizadas pola industria madeireira, así como pola obtención de chan para a agricultura, minaría e gandaría.Tallar árbores sen unha eficiente reforestación resulta nun serio dano ao hábitat, en perda de biodiversidade e en aridez. Ten un impacto adverso na fixación de dióxido de carbono (CO2). As rexións deforestadas tenden a unha erosión do chan e frecuentemente degrádanse a terras non produtivas.Entre os factores que levan á deforestación en grande escala cóntanse: o descoido e ignorancia do valor intrínseco, a falta de valor atribuído, o manexo pouco responsable da forestación e leis ambientais deficientes.
  Todos os países de América do Sur rexistraron unha perda neta na superficie forestal entre 2000 e 2005, agás Chile e Uruguai, que presentaban tendencias positivas debido a programas de plantación industrial a grande escala. Os novos bosques plantados para usos industriais, en particular en Arxentina, Uruguai e, posiblemente, Colombia, poderían contrarrestar a desaparición de bosques naturais, pero non en termos ecolóxicos. En caso dos países integrados na Rexión Norte de América Latina como o son Ecuador, Colombia e Venezuela as políticas de protección de áreas forestais non son de todo radicais persistindo a deforestación da zona dramatizando o equilibrio ecolóxico e climático de América do Sur, o que compromete intimamente a repercusión a nivel global.

 34. fab-miguelpineiro di:

  O fenómeno meteoroloxico chamado «El Niño» é un fenómeno cíclico que provoca estragos a nivel mundial, sendo as máis afectadas América do Sur e as zonas entre Indonesia e Australia, causando o quentamento das augas do Sur de América.
  O seu nome fai referencia ao neno Xesús, dado que o fenómeno ten lugar no tempo de Navidade e no Océano Pacífico, pola costa oeste do Sur de América.
  Algunhas das causas que pode ter este fenómeno son: cambio da circulación atmosférica, quentamento do planeta e aumento da temperatura das augas costeiras, os cambios de temperatura provocan a morte dalgunhas especies, causando a pérdida económica en actividades primarias, surxen enfermidades coma o cólera, que en ocasións se transforman en epidemias difíciles de erradicar, polo que se trata dun gran problema.

 35. faa-nereaeiras di:

  A deforestación ou a tala de árbores é un proceso provocado xeralmente pola acción humana, no que se destrue a superficie forestal.Está directamente causada pola acción do home sobre a natureza, principalmente debido as talas realizadas pola industria maderera, así como pola obtención de solo para a agricultura, minería e gandería.

  Talar árbores sen unha eficiente reforestación provoca un serio dano al hábitat así como a perda de diversidade. En moitos países a deforestación causa extinción e especies,cambios nas condiciones climáticas…
  Na actualidade a deforestación ocorre principalmente en América Latina, África Occidental e algunhas rexións de Asia. Unha terceira parte da terra está cuberta por bosques e existem 10 países donde se concentra este tercio, que son explotados para a obtención de madeira, frutos e substancias producidas por diferentes especies o por diferentes asentamientos de poboación humana, gandería e agricultura.

 36. faa-manuelvilas di:

  O Neno é un fenómeno meteorolóxico erráticamente cíclico que consiste nun cambio nos patróns de movemento das correntes mariñas na zona intertropical provocando, en consecuencia, unha superposición de augas cálidas procedentes da zona do hemisferio norte inmediatamente ao norte do ecuador sobre as augas de emersión moi frías que caracterizan a corrente de Humboldt; esta situación provoca estragos a escala zonal (na zona intertropical) debido ás intensas choivas, afectando principalmente a América do Sur, tanto nas costas atlánticas como nas do Pacífico, especialmente, nestas últimas.O nome de “O Neno” débese a pescadores do porto de Paita ao norte de Perú que observaron que as augas do sistema de correntes do pacífico oriental ou corrente de Humboldt, que corre desde a costa central de Chile polo sur ata o norte fronte ás costas septentrionales de Perú, quentábanse algúns anos na época das festas navideñas e os cardúmenes ou bancos de peixes desaparecían da superficie oceánica, debido a unha corrente quente procedente do golfo de Guayaquil (Ecuador). A este fenómeno déronlle o nome de Corrente do Neno, pola súa asociación coa época do Nadal e o Neno Jesús.
  O nome científico do fenómeno é Oscilación do Sur O Neno (O Neno-Southern Oscillation, ENSO, polas súas siglas en inglés). É un fenómeno explicado polo movemento de rotación terrestre e, en consecuencia, polo desprazamento das mareas do hemisferio norte ao hemisferio sur, sempre dentro da zona intertropical.Günther D. Roth defíneo como unha irrupción ocasional de augas superficiais cálidas no Pacífico xunto ás costas de Perú e Ecuador debida a inestabilidades de presión atmosférica entre o Pacífico oriental e occidental próximo ao ecuador. Suposto causante de anomalías climáticas

 37. fab-lauracaldas di:

  O Neno, un fenómeno cíclico que acontece regularmente en ciclos de entre tres e oito anos na zona intertropical do océano Pacífico, moi preto das costas de América do Sur.
  Este anomalía oceanográfica e meteorolóxica é capaz de desestabilizar o clima global, polo que é rigorosamente estudado polo científicos en todo o mundo, que intentan non só predicir con maior exactitude cando acontecerá o próximo evento, senón tamén que intensidade alcanzará. Qué é?
  ENSO é basicamente un cambio nos patróns normais de movemento das correntes mariñas como consecuencia dunha superposición das augas cálidas procedentes do norte do ecuador sobre as xeadas augas da corrente de Humboldt. Este movemento de mareas ten a súa explicación no movemento rotacional da Terra e o debilitamento dos ventos alisios do leste, que guían ás grandes correntes oceánicas superficiais.

 38. fab-miguelleiro di:

  Por desgraza a nivel nacional, investigando un pouco na rede, podes atopar unha noticia devastadora.
  Ao parecer, nos próximos vinte anos, en España débense plantar arredor de 2.000 millóns de árbores para reforestar 2,5 millóns de hectáreas e permitir que todos os bosques teñan unha superficie mínima do 30%. Pero todo ten o seu lado malo é o seu lado bo. Polo lado negativo, para realizar tal tarefa habería que investir uns 4.000 millóns de euros, unha suma moi elevada, pero non tanto vendo os datos positivos se se realiza a fazaña. A reforestación da citada cantidade de árbores xeraría 150.000 empregos. Pero o goberno non o poñerá fácil. Actualmente no terreo nacional só se conserva o 14% dos bosques. Os tipos de bosques máis afectados son carballeiras, carrascales, robledales ibéricos e sabinares canarios. Finalmente, os pinares son os que teñen maior presenza na península.

 39. faa-ariadnavazquez di:

  A vexetación é un conxunto de especies de plantas e a cobertura do chan que proporcionan. Este é un termo xeral, sen referencia específica a determinados taxóns, formas de vida, estrutura, extensión espacial, ou calquera outra característica xeográficas. É o termo máis amplo da flora que se refire á composición das especies. Tal vez o sinónimo máis próximo é a comunidade de plantas, pero a vexetación pode, xa miúdo faino, refirirse a unha ampla gama de escalas espaciais que ese termo fai, incluíndo escalas tan grandes como a global. Bosques primitivos sequoia, codias do chan do deserto, parches de malezas nas estradas, campos de trigo, xardíns e céspedes cultivados; todos están abranguidos pola vegetation.
  En América do Norte, os tipos de vexetación baséanse nunha combinación dos seguintes criterios: patrón climático, de hábito da planta, forma de crecemento, e as especies dominantes. Sen embargo, en Europa, a clasificación a miúdo baséase en moitos máis aspectos, e incluso é unha das máis complexas.

 40. fab-sabelafernandez di:

  A fotosíntese é o proceso de elaboración dos alimentos por parte das plantas. As árbores e as plantas usan a fotosíntese para alimentarse, crecer e desenvolverse.

  Para realizar a fotosíntese, as plantas necesitan da clorofila, que é unha substancia de cor verde que teñen nas follas. É a encargada de absorber a luz axeitada para realizar este proceso. Á súa vez, a clorofila é responsable da característica cor verde das plantas.

  O proceso completo da alimentación das plantas consiste basicamente en:

  a- Absorción: As raíces das plantas crecen cara a onde hai auga. As raíces absorben a auga e os minerais da terra.

  b- Circulación: Coa auga e os minerais absorbidos polas raíces ata as follas a través do talo.

  c- Fotosíntese: Realízase nas follas, que se orientan cara á luz. A clorofila das follas atrapa a luz do Sol. A partir da luz do Sol e o dióxido de carbono, transfórmase o zume bruto en zume elaborado, que constitúe o alimento da planta. Ademais a planta produce osíxeno que é expulsado polas follas.

  d- Respiración: As plantas, ao igual que os animais, tomando osíxeno e expulsando dióxido de carbono. O proceso prodúcese sobre todo nas follas e o os talos verdes. A respiración fana tanto de día coma pola noite, na que, ante a falta de luz, as plantas realizan soamente a función de respiración.

 41. faa-albarodriguez di:

  A fotosínteses é un proceso en virtude do cal os organismos con clorofila, como as plantas verdes, as algas e algunhas bacteria, capturan enerxía en forma de luz e transfórmana en enerxía química.
  Practicamente toda a enerxía que consume a vida da biosfera terrestre, a zona do planeta no cal hai vida, procede da fotosínteses.
  A fotosínteses realízase en dúas etapas: unha serie de reaccións que dependen da luz e son independentes da temperatura, e outra serie que depende da temperatura e son independentes da luz.

 42. faa-ivanlois di:

  Chamamos cambio climático á modificación do clima que tivo lugar respecto do seu historial a escala rexional e global. En xeral, trátase de cambios de orde natural, pero actualmente, encóntranse asociados co impacto humano sobre o planeta. Trátase dun fenómeno complexo que só pode ser observado e analizado mediante simulacións computacionais.
  Son numerosas as variables que inciden sobre o clima en condicións normais. Tanto os ciclos da auga e do carbono coma distintos parámetros exteriores ao propio planeta (ventos solares, posición da Lúa) xeran modificacións sobre as condicións atmosféricas que motivan a gran complexidade que caracteriza ao clima da Terra. Isto explica en xeral as grandes dificultades para intentar definir como precisión os aspectos relacionados co cambio climático e a necesidade de aplicar algoritmos informatizados para buscar unha cualificación e unha cuantificación apropiada deste fenómeno.

 43. fab-lauracaldas di:

  O cambio climático é definido como un cambio estable e durable na distribución dos patróns de clima en períodos de tempo que van dende décadas ata millóns de anos. Puidera ser un cambio nas condicións climáticas media ou a distribución de eventos en torno a esa media (por exemplo máis ou menos eventos climáticos extremos). O cambio climático pode estar limitado a unha rexión específica, como pode abranguer toda a superficie terrestre.O termo, ás veces refírese especificamente ao cambio climático causado pola actividade humana, a diferenza daqueles causados por procesos naturais da Terra e o Sistema Solar. Neste sentido, especialmente no contexto da política ambiental, o termo “cambio climático” chegou a ser sinónimo de “quentamento global antropoxénico”, ou sexa un aumento das temperaturas por acción dos humanos.En as revistas científicas, “quentamento global” refírese a aumentos de temperaturas superficiais, mentres que “cambio climático” inclúe ao quentamento global e todos os outros aspectos sobre os que inflúe un aumento dos gases de efecto invernadoiro.A evidencia baséase en observacións dos aumentos de temperatura do aire e dos océanos, o derretemento de xeos e glaciares en todo o mundo e o aumento dos niveis de mar a nivel mundial e outros sinais claros de cambio.
  Feitos indiscutibles:
  -Aumento das temperaturas anivel mundial, 11 dos últimos 12 anos foron dos anos máis calorosos que se teñen en rexistro dende 1850. O aumento de temperatura media nos últimos 50 anos é case o dobre do dos últimos 100 anos. A temperatura global media aumentou 0.74ºC durante o século XX.
  -Hai máis CO2 na atmosfera, o dióxido de carbono é o contribuidor principal e dominante ao cambio climático actual e a súa concentración atmosférica aumentou dende un valor de 278 partes por millón na era preindustrial ata 397 ppm na actualidade.

 44. Rita Lage di:

  O cambio climático e á modificación do clima que tivo lugar respecto do seu historial a escala rexional e global. En xeral, trátase de cambios de orde natural, pero actualmente, encóntranse asociados co impacto humano sobre o planeta. Trátase dun fenómeno complexo que só pode ser observado e analizado mediante simulacións computacionais.
  Son numerosas as variables que inciden sobre o clima en condicións normais. Tanto os ciclos da auga e do carbono coma distintos parámetros exteriores ao propio planeta (ventos solares, posición da Lúa) xeran modificacións sobre as condicións atmosféricas que motivan a gran complexidade que caracteriza ao clima da Terra.

 45. É difíccil compaxinar o crecemento económico ca conservación da natureza, e este é un caso no que se confirma isto.De todas maneiras existen tipos de deforestación que non son de todo perxudiciais, como poden ser a tala de espeies non autóctonas que interrompen o equuilibrio dos nosos ecosistemaas, por exempo a tala do ecalipto, que é ademáis un moi bo ccumbustible.

 46. fab-mariblanco di:

  A deforestación é o proceso de desaparición de masas forestais (bosques), fundamentalmente causada pola actividade humana.

  Amazonia
  A deforestación está directamente causada pola acción do ser humano sobre a natureza, principalmente debido ós cortes de árbores, tanto as realizadas pola industria madeireira, como aquelas que pretenden a obtención de solo para cultivos agrícolas.

  Nos países máis desenvolvidos, prodúcense outras agresións como a chuvia ácida que comprometen a supervivencia dos bosques, situación que se pretende controlar mediante a esixencia de requisitos de calidade para os combustibles, como a limitación do contido de xofre.

  O aumento na vexetación veu principalmente dunha afortunada combinación de factores medioambientales e económicos, con proxectos de plantación a gran escala de árbores en China.

  A vexetación aumentou nas sabanas de Australia, África e Sudamérica como resultado de maiores precipitacións, mentras que en Rusia e as antigas repúblicas soviéticas douse unha notable reaparición de bosques en terras agrícolas abandonadas. China foi o único país que incrementou a súa vexetación de forma intencionada con proxectos de plantación de árbores.

 47. faa-marinabusto di:

  A deforestación ou tala de árbores é un proceso provocado xeralmente pola acción humana, no que se destrúe a superficie forestal. Está directamente causada pola acción do home sobre a natureza, principalmente debido ás tallas ou queimas realizadas pola industria madeireira, así como pola obtención de chan para a agricultura, minaría e gandaría.
  Talar árbores sen unha eficiente reforestación resulta nun serio dano ao hábitat, en perda de biodiversidade e en aridez. Ten un impacto adverso na fixación de dióxido de carbono. As rexións deforestadas tenden a unha erosión do chan e frecuentemente degrádanse a terras non produtivas.
  En moitos países a deforestación causa extinción de especies, cambios nas condicións climáticas, desertización e desprazamento de poboacións indíxenas.

 48. faa-tamaraparracho di:

  A deforestación ou talla de árbores é un proceso provocado xeralmente pola acción humana no que se destrúe a superficie forestal. Está directamente causada pola acción do home sobre a natureza, principalmente debido ás tallas ou queimas realizadas pola industria madeireira, así como pola obtención de solo para a agricultura, minería e gandería.
  A talla de árbores ten como consecuencias un serio dano no hábitat, a perda de biodiversidade das diferentes especies de plantas e animais, a erosión do solo (o que á súa vez provoca inundacións ou sequías) así como alteracións climáticas e un aumento do quentamento global, xa que a súa principal deste fenómeno son os gases de efecto invernadoiro, en especial o dióxido de carbono, o cal é producido por deforestación, queima de combustibles fósiles, gandería…
  Pola contra, a reforestación é unha operación no ámbito da silvicultura destinada a repoboar zonas que no pasado histórico recente (soénse contabilizar 50 anos) estaban cubertas de bosques que foron eliminados por diversos motivos, como poden ser a explotación da madeira, a ampliación da fronteira agrícola ou gandeira, ou incendios forestais (intencionados, accidentais ou naturais).
  Para a reforestación poden utilizarse especies autóctonas (que é o recomendable) ou especies importadas, xeralmente de crecemento rápido

 49. faa-albarodriguez di:

  Chámase cambio climático á variación global do clima da Terra. Tales cambios prodúcense a moi diversas escalas de tempo e sobre tódolos parámetros climáticos: temperatura, prepicitacións,nubosidade, etc. Son debidos a causas naturais e, nos últimos séculos, tamén á acción do home no medio ambiente.
  O termo acostuma usarse, de forma pouco apropiada, para facer referencia tan só ós cambios climáticos que suceden no presente, utilizándoo como sinónimo de quecemento global. O UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) usa o termo cambio climático só para referirse ó cambio por causas humanas. Ó producido por causas naturais denominano variabilidade climática. Nalgúns casos, para referirse ó cambio de orixe humana úsase tamén a expresión cambio climático antropoxénico.