Adaptación vexetal a curto plazo

Un estudo liderado pola universidade de Zurich, amosa que a diversidade das comunidades vexetais inflúen na historia evolutiva das plantas que medran xuntas por curtos períodos de tempo. Este inesperado resultado ten amplas implicacións para a productividade da planta. Mostra que o número de especies presentes impulsa por si soa a adaptación.

Así, as plantas cultivadas cunha gran diversidade son máis produtivas cando antes se adapten a crecer nun entorno de alta diversidade. Como resultado, prodúcese unha maior cooperación entre a descendencia das plantas que creceran en formacións mixtas durante varias xeracións, en comparación coa que existe entre a descendencia das plantas que se cultivaron só en monocultivos.

Os autores observaron que aínda que todas as mesturas experimentais deron lugar a unha maior colleita (isto é, produciron unha maior biomasa que a suma das especies individuais cultivadas en monocultivos), o rendemento das plantas derivadas de formacións mixtas superou ao das plantas descendentes de monocultivos. E máis sorprendente aínda, as especies de formacións mixtas diferían entre sí, en canto aos rasgos funcionais, ao grosor das follas, a altura e a capacidade reprodutora, cas plantas de monocultivo.

Este fenómeno de adaptación, denominado desprazamento de caracteres, ata agora só se coñecía coma un proceso evolutivo a longo prazo, o cal permite que as especies se diferencien unhas doutras en escalas de tempo xeolóxicas.

Autor: Diego García Cousido

Esta entrada foi publicada en Bodiversidade, Evolución, Xestión sustentable da Terra e etiquetada , , , . Garda o enlace permanente.

14 Responses to Adaptación vexetal a curto plazo

 1. Victor di:

  NON VOS ESQUEZADES DO FORO

  Comentade esta frase do artigo:

  “Así, as plantas cultivadas cunha gran diversidade son máis produtivas cando antes se adapten a crecer nun entorno de alta diversidade”

 2. faa-laurachaves di:

  As bacterias son microorganismos que poden ser tan benéficos coma prexudiciais para o organismo, aínda que dunhas 151.500 especies encontradas, só 538, é dicir, un 0,36%, son patóxenas. Todo depende do seu tipo e da súa función.
  As bacterias son parte do noso corpo, e son necesarias para a vital existencia, formando o 10% do peso corporal. En cada centímetro cadrado da pel do noso corpo hai presentes ata 10 0000 bacterias. Outros lugares onde tamén habitan son os intestinos, boca, nariz e partes xenitais. E tamén nas cellas, párpados, cabelo…
  As bacterias son a principal liña de defensa contra microorganismos causantes de enfermidades, axuda á dixestión no intestinos e á absorción dos nutrientes que recibimos dos alimentos. Manteñen o equilibrio inmunitario, etc.
  Pero estos organismos tamén poden ser negativos, pois as bacterias benéficas pódense converter en patóxenas cando hai algunha ferida de pelo u se presenta ciruxía ou perforación intestina. Aprovéitase de defensas baixas, colonizan a zona afectada e producen unha patoloxía.

 3. faa-tamaraparracho di:

  Os investigadores da Universidade de Zürich que levaron adiante o estudo que se expón no artigo, afirman que as plantas procedentes de comunidades de alta diversidade (formacións mixtas) dan mellores colleitas ca os das comunidades de baixa diversidade (monocultivos) e que, ademais, o rendemento das plantas derivadas de formacións mixtas supera ao das plantas descendentes de monocultivos.
  O que quere dicir a frase do artigo citada na pregunta, é que vivir nun medio diverso cun gran número de especies fai que as plantas sexan máis produtivas, isto é, que dean mellores colleitas e teñan un maior rendemento. Por iso, se unha planta é plantada, cultivada e se adapta a vivir nun medio cunha gran diversidade dende un principio, será máis produtiva que as que tarden máis en adaptarse a ese medio e aínda máis que as que nunca viviran nun medio semellante.

 4. faa-manuelvilas di:

  A frase quere decir que as plantas cultivadas con outras mostran un mayor rendemento que as de monocultivo(Según o estudo dos investigadores de Zurich que trae o artigo) que tamén din que non so varía o rendemento, se non tamén as plantas a pesar de ser da mesma especie, proque se observan variacións nas follas, capacidade reproductora, altura etc.

 5. faa-miriantrigo di:

  Esta frase do artigo quere dicir que, canto maior sexa o número de especies diferentes coas que convive unha planta ao ser cultivada, esta terá maior productividade, xa que isto obriga á planta a levar a cabo un proceso de adaptación a ese entorno ao que non está acostumada, aumentando así o rendemento destas plantas procedentes das plantacións mixtas.

 6. Victor di:

  A competencia entre diferentes especies fai que estas evolucionen?

 7. faa-carmenvilanova di:

  A competencia é unha interacción biolóxica entre seres vivos na cal a aptitude ou adecuación biolóxica dun é reducida á consecuencia da presencia do outro. Isto ocorre cando dúas especies se disputan os mesmo recursos nun ecosistema, xa que existe unha limitación da cantidade de polo menos un recurso usado por ambos organismos ou especies. Tal recurso pode ser alimento, auga, espacio vital, parella…
  Segundo o principio de exclusión competitiva, as especies menos aptas para competir deben adaptarse ou, de non ser así, extinguiríanse. Dacordo coa teoría da evolución, a competencia dentro dunha mesma especie e tamén entre especies diferentes xoga un rol fundamental na selección natural.
  Dun xeito xeral, si se podería dicir que a competencia entre distintas especies dá lugar a que estas evolucionen.

 8. faa-ileniamartinez di:

  A competencia é a interacción entre individuos da mesma especie (competencia intraespecífica) ou de especies diferentes (competencia interespecífica) que utilizan o mesmo recurso; éste soe estar en cantidade limitada. Como resultado da competencia,o éxito biolóxico –ou sexa, o éxito na reproducción dos individuos que interactúan pode verse reducido. Entre os moitos recursos polos cales os organismos poden competir encontrase o alimento, a agua, a luz, o espacio vital, os sitios de nidificación ou as madrigueiras. A competencia pode ser por interferencia ou por explotación.
  A competencia non sempre é un fenómeno simple e directo e pode ocurrir en formas indirectas.
  Según o principio de exclusión competitiva as especies menos aptas para competir deben adaptarse ou, do contrario, extinguense. De acordo á teoría da evolución a competencia dentro dunha especie e entre especies xoga un papel fundamental na selección natural.

 9. faa-albarodriguez di:

  Un estudo realizado por varias universidade e institucións sobre forneiros( unha especie de aves) conclúe que non hai probas suficientes para afirmar neste caso que as especies que viven xuntas son forzadas a evolucionar para diferenciarse e así evitar a competencia entre elas.
  Os forneiros son unha familia de paxaros moi diversa en especies. Neste estudo comparáronse os picos, patas e cancións duns 90% das especies desta familia. Usáronse recursos de diferentes museos que durante centos de anos recolleron especímenes ao largo de todo o mundo, incluíndo exemplares recollidos por Alfred Russell Wallace nos anos sesenta en XIX.
  Encontraron que aínda que as especies viven xuntas son consistentemente máis diferentes que as especies que viven apartadas, trátase dun simple artefacto, porque as especies xa eran antigas cando se xuntaron. Nun caso incluso as especies que vivían xuntas eran máis similares que as especies que evolucionaron separadas. Isto contradise a visión de Darwin sobre o asunto.

 10. faa-iagopadin di:

  Cando existe unha interacción entre individuos de distintas especies estamos a falar de competencia interespecífica que se produce cando os individuos de dúas especies separadas comparten un recurso limitante na mesma zona. Se o recurso non pode sustentar a ambas poblacions, enton reducese a fecundidade, o crecemento ou a supervivencia de polo menos unha das especies. Esta competencia pode cambiar as poblacions, comunidades e a evolución das especies que interactúan. A nivel dos organismos individuais podese producir como competición de interferencia ou de explotación. Por outra banda, cando a interacción ocorre entre individuos dunha mesma especie falamos de competencia intraespecífica. Aquí, como os individuos das especies animais e vexetais teñen necesidades similares, poden competir polo alimento, a agua, o espazo, a luz, a posibilidade de aparearse ou cualquer outro recurso que poidan necesitar para sobrevivir e reproducirse. Para que exista competencia o recurso debe ser limitado.
  Agora ben, estas dúas competencias son un dos motores da selección natural. A presión que exercen impulsa a evolución, a fomentar calquer cambio morfolóxico ou de comportamento que permita superar aos rivais ben sexan da súa mesma especie ou doutra e así lograr maiores taxas de supervivencia e reproducción.

 11. fab-alexcosta di:

  A competencia é algo natural entre os seres vivos, na cal a aptitude ou adecuación biolóxica dun é reducida á consecuencia da presencia do outro. Esto quere decir por exemplo cando dúas especies se disputan os mesmo recursos nun ecosistema, xa que existe unha limitación da cantidade de polo menos un recurso usado por ambos organismos ou especies. Tal recurso pode ser alimento,habitat, agua, parella..etc.
  Segundo o principio de exclusión competitiva, as especies menos aptas para competir deben adaptarse ou, de non ser así, extinguiranse.

 12. faa-miriantrigo di:

  Denominamos competencia á interacción que se produce cando dous ou máis individuos usan os mesmos recursos, os cales son insuficientes,escasos ou limitados, para satisfacer as súas necesidades. Os recursos polos cales os organismos poden competir son o alimento, a auga, a luz, o solo, espazo…Esta competencia aumenta cando, entre os organismos, os requerimentos e o estilo de vida son similares.
  Segundo o principio de exclusión competitiva, as especies menos aptas deben adaptarse para poder competir; polo do contrario, estas extinguiríanse. Así, os resultados dunha competencia entre especies pode ser, ou ben a eliminación dunha especie do seu hábitat e a superación doutra, ou que as especies desenvolvan adaptacións selectivas que posibiliten a coexistencia de varias especies no mesmo hábitat.

 13. fab-miguelpineiro di:

  Cando existe unha interacción de distintas especies estamos a falar de competencia, esta producese cando os individuos de dúas especies separadas comparten un recurso limitante na mesma zona. Se o recurso non pode sustentar a ambas poblacions,estas loitan por asi decilo por ese recurso, sexa a auga, a comida…. Estas especies queirano ou no, teñen que evolucionar para facerse con este recurso, ou adaptarse a outro, e si non evolucionan, alguna das especies, acabaran por extinguirse.

 14. faa-albaaller di:

  Defínese competencia, como a interacción de dúas especies diferentes pola loita para a obtención dun recurso limitante. Cando se produce esta loita, as especies evolucionan, ou ben para poder conseguir ese recurso; ou para poder adaptarse e sobrevivir no medio sen a necesidade dese recurso.
  Se as especies non evolucionaran, acabarían morrendo por non poder adaptarse aos cambio do medio.