Mouchos ou camaleóns?

A cor das plumas de este tipo de moucho é hereditaria e as grises son dominantes sobre as castañas. Pero ó estudio publicado na reviste Nature Communications, descubriu que cada vez abundan máis os castaños.

imagen

 

Segundo os científicos, é probable que os mouchos grises desaparezan a medida que os invernos vólvense máis cálidos.  No estudio conclúese que estas aves estan a evolucionar en resposta ó cambio climático. Patrik Karell, investigador da Universidade de Helsinki, quen dirixiu ó estudo, recopilou datos  sobre estas aves  en Finlandia durante os últimos 30 anos.

 

imagen

Os mouchos divídense en dúas categorías en función da súa plumaxe: castaños e grises. A cor da plumaxe non cambia ao longo da súa vida. O estudo puxo de manifesto que, nos anos nos que o inverno foi máis duro, houbo unha mayor taxa de mortalidade na poboación dos mouchos castaños. Isto podería deberse a que  resultan máis visibles aos depredadores cando a capa de neve e grosa. Estudos anteriores sobre os mouchos  castaños desvelan que istos poden ter máis desvantaxes en comparación cos grise, xa que teñen un sistema inmunolóxico máis débil e maiores taxas metabólicas , o que significa que necesitan máis alimentos para poder sobrevivir. Pero a medida que os invernos volvéronse máis cálidos, as capas de neve son máis delgadas e as poblacións de cor castaño  aumentan. O Dr. Kareel dixo que antes castaños constituían o 30% e agora son o 50%. Se os mouchos grises desapareceran da “reserva xenética“, non quedaría máis que unha versión do xen da cor.

Autora: Cristina Otero

Esta entrada foi publicada en Bodiversidade, Cambio Climático, Evolución, selección natural e etiquetada . Garda o enlace permanente.

25 Responses to Mouchos ou camaleóns?

 1. sofiaoliveira.aso.1b di:

  Este é outro dos infinitos exemplos de que o cambio climático é xa unha realidade.
  Chegados a estas alturas, e moi ao meu pesar, recoñezo que temos que poñernos pesimistas e admitir o que xa non ten tanto remedio como hai uns anos, creo que isto xa é inminente.
  Tamén pode tratarse dunha simple evolución da especie, pero, sexa como sexa, non é para nada beneficiosa, porque impide que estes mouchos se camuflen, e polo tanto sexan vistos polos depredadores e por conseguinte, devorados.

 2. martinblanco.aso.1a di:

  Todos os días encontramos novas especies que están en perigo de extinción por mor do cambio clímatico. Este é un dos mil exemplos que existen, e seguirán aparecendo máis animais amenazados mentres o cambio clímatico continúe empeorando.
  Non é moi normal que as especies evolucionen afectándolle negativamente á especie, polo que descartaría esa opción. Polo que considero lóxico que a culpa sea do cambio climático.

 3. migueltrigo.aso.1a di:

  Pois, é certo que é un exemplo de que estamos a sufrir o cambio climatico, pero tamén me parece un bo exemplo de evolución e adaptación ó medio.
  Como ven sucedendo ó longo da historia da Terra, os individuos adaptados ó medio sobreviven e os que non, desaparecen. Pode que sexa culpa de que nos causamos o cambio climático, pero como xa dixen, é lei de vida, como di Sofía, xa non ten remedio, pero eu creo que igual que desaparecen variedades xenéticas que non se adaptan a o medio, aparecerán outras que se adapten mellor.

 4. victor di:

  Estou dacordo coas opinións mostradas, pero como se produce a nivel xenético o cambio de cor das plumas (é dicir, como se explicaría estes cambio na cor aplicando a Teoría da selección natural?)

 5. eloyrdaporta.aso.1a di:

  Segundo a teoría da evolución por selección natural, os mouchos grises están mellor adaptados os climas fríos pola cor das suas plumas que lles permite camuflarse mellor entre a neve e as árbores nese período. Sen embargo os mouchos de cor castaño camúflanse mellor en estacións máis cálidas coma o verán ou o outono entre as árbores, mentras que os grises destacan máis nesa época do ano, e viceversa.
  Co cambio climático os invernos son cada vez máis curtos e cálidos, polo que os mouchos castaños non sofren tanto durante o inverno.

 6. micaelgarcia.aso.1a di:

  Este é un bo exemplo de porque a bio diversidade e tan necesaria, os humanos tendemos a favorecer o crecemento da poboación que máis nos interesa economicamente, como é o caso de algúns tipos de cultivo. Se chegasemos a facer hai tempo isto cos mouchos por algún motivo económico, e dar prioridade os mouchos grises por ser máis fortes, hoxe en dia teriamos un problema, posto que nesta etapa os mouchos grises son os menos adaptados a unhas condicións climáticas cambiantes, e se este cambio se volvera máis severo podería a inducir a extinción dos mouchos grises.
  Por motivos como estes é tan importante a biodiversidade, o medio cambia, e non sempre o poderá dominar a mesma especie.
  Desde o punto de vista da selección natural, os mouchos grises teñen unha maior presión por parte dos depredadores, polo que os mouchos de cor marrón poden alimentarse mellor isto axuda a que o seu numero incremente, mentres o dos mouchos grises diminúe por motivos como a caza…

 7. cristinaotero.aso.1a di:

  Os mouchos marróns teñen maior probabilidade de vida xa que camúflanse de os depredadores, esto contribúe a que os mouchos grises desaparezan notablemente xa que o cambio climático favorece os marróns. Polo que chegará un momento que os grises desaparezan e o único tipo en esta especie sexa o marrón.

 8. migueltrigo.aso.1a di:

  Pero aínda entón podense dar mutacións no ADN desa variante de mouchos marróns que dea lugar a unha nova diversidade dentro da especie

 9. victor di:

  Micael toca dúas cuestións diferentes: a selección artificial e a natural: en que se diferencian?
  Miguel Trigo fálanos de mutacións, pero nas especies de reprodución sexual a mutación é unha causa secundaria de variabilidade das especies: cal é a causa primaria?

 10. belindagomez.aso.1a di:

  As plumas permítenlles voar, proporcionan illamento térmico ao impedir a circulación do aire que axuda na termorregulación, e son usadas para a exhibición, camuflaxe, e identificación.Hai varios tipos de plumas, e cada unha ten unhas funcións e características determinadas: as plumas de voo ou rémiges,as rectrices (plumas da cola, que serven como leme no voo); os testos; as tectrices (que cobren todo o corpo e o protexen fronte a axentes adversos) e a penuxe (que evita a perdida de calor)As plumas son formacións epidérmicas de queratina unidas á pel.

 11. arantxaleiro.aso.1b di:

  A selección artificial é a que realiza ser humano manualmente ou por medio da tecnoloxía, descartando o que non serve e reservando o que si serve.

  A selección natural, faina a natureza. Alí, sempre sobrevive o máis apto e os demais, non.

 12. joseachaves.aso.1a di:

  As tres fontes primarias de variabilidad xenética son:
  1- As mutaciones son cambios no ADN, como ben dixo Miguel.

  2- O fluxo xénico é calquera traslado de xenes de unha poboación a outra.

  3- A sexualidade pode orixinar novas combinacións xenéticas nunha poboación.

 13. micaelgarcia.aso.1a di:

  A diferencia e que na selección natural sobreviven os seres vivos mellor adaptados o medio, en cambio, na selección artificial sobreviven os animais que proporcionan algún tipo de beneficio os humanos.

 14. victor di:

  Cando falaba da causa primaria na creación de variabilidade nas especies de reproducción sexual (que unha parella poida ter moitos fillos e todos diferentes) referiame ao proceso chamado recombinación xenética; en que consiste?

 15. anaisporta.aso.1b di:

  A recombinación xenetica e o proceso polo cal a informacion xenetica intercambiase en diversos puntos entre cromosomas homólogos.A recombinación xenetica ocurre durante a fase 1 da meiosis que esta e a division celular que xenera celulas haploides a partir de celulas diploides.

 16. silviagarcia.aso.1b di:

  É o proceso polo cal a información genética se intercambia en diversos puntos, entre cromosomas homólogos.
  A recombinación xenética ocorre durante a profase I da meiosis.
  A meiosis é a división celular que xenera células haploides (gametas) a partir de células diploides. O proceso coñécese como gametogénesis.
  A gametogénesis ocorre solo nas células sexuales dos individuos e o seu resultado é a formación de gametas (células) haploides, diferentes xenéticamente entre sí.
  As gametas femeninas, resultado da meiosis o gametogenesis chámase ovocitos e as masculinas espermatocitos.

 17. sarabetanzos.aso.1b di:

  A recombinación xenética consiste na producción de novas combinacións xenéticas a partir das xeradas inicialmente pola mutación. Dúas moléculas de ADN que posúan distintas mutacións poden intercambiar segmentos e dar lugar á aparición de novas combinacións xenéticas.

 18. sandragarcia.aso.1b di:

  A recombinación xenética consiste nun proceso no que se produce uhna rotura dunha hebra, xeralmente de ADN ou ARN e que posteriormente e unida a unha molécula de material xenético diferente.
  En bioloxía molecular, “recombinación” tamén se refire á recombinación artificial e deliberada de pezas de ADN distintas, a cotío de diferentes organismos, creando o que se chama ADN recombinante.
  Existen diferentes tipos de recombinación;
  A recombinación homóloga: Ocorre durante a profase I da meiosis e ten lugar entre as largas rexións de ADN cuxas secuencias son homólogas (similares pero non iguais)
  Recombinación específica de sitio: Ten lugar por rotura e posterior unión de rexions de homoloxía corta e específica de duos ADN diferentes, ou dentro de la misma molécula.
  Recombinación non homóloga: Ocorre entre secuencias de ADN que non conteñen secuencias homólogas.

 19. miguel.aso.1b di:

  A recombinación xenética é o proceso polo cal unha hebra de material xenético é rota despois unida a unha molécula de material xenético diferente. Este proceso conduce a que a proxenie teña diferentes combinacións de xenes dos seus pais. Crese que esta mestura de xenes ten varias vantaxes, pois permite aos organismos que se reproduzan sexualmente sen perigo a mutacións sexuais irreversiveis.

 20. noeliadozo.aso.1a di:

  Grazas á recombinación xenética un individuo contén xenes de ambos proxenitores.Ten lugar durante a meiose (división das células sexuais).
  Prodúcese na profase cando os dous cromosomas homólogos combinan a súa información xenética,o que permite que as células resultantes conteñan cromosomas con ADN moi variados, e de ahí a gran variabilidade nas especies.

 21. laracores.aso.1b di:

  A recombinación xenética é o proceso no que unha hebra de material xenético (ADN normalmente, pero tamén pode ser ARN) rompe e se une a unha molécula de material xenético diferente.
  Na bioloxía molecular, unha recombinación refírese á recombinación artificial e deliberada de pezas de ADN distintas, a menudo de diferentes organismos, creando o “ADN recombinante”.

 22. aracelilores.aso.1b di:

  A recombinación xenética é un dos procesos biolóxicos máis importantes que existen na natureza. Xa que pode dar lugar a aparición de seres vivos mellor adaptados ao seu medio e que serán seleccionados para deixar máis descendentes.

 23. cristinagesc.aso.1a di:

  A recombinación xenética é un dos procesos biolóxicos máis importantes que existen na natureza, xa que permite mesturar os alelos dos cromosomas homólogos durante a meiose, o cal é fonte de variabilidade xenética. Esta variabilidade pode dar lugar á aparición de seres vivos mellor adaptados ó seu medio que serán seleccionados para deixar máis descendentes.
  Ademáis desta importancia biolóxica, a recombinación ten unha gran importancia científica porque posibilita unha técnica para colocar de forma relativa os alelos ó largo dunha cromátida.

 24. malenasineiro.aso.1b di:

  Explicar o que é a recombinación xenética non é moi doado, en internet dispoñemos dunha serie de imaxes onde vese claramente a explicación.
  A recombinación xenética é o proceso polo que a información xenética vese redistribuída, trala transferencia do exogenote ao endogenote. A recombinación permite baraxar grandes conxuntos de xenes, suministrando unha fonte de variación e selección para a evolución, máis rápida que a mutación.

 25. mariacmaq.aso.1a di:

  Este cambio indica as gravidades do cambio climático xa que empezou a cambiar esta especie e en nada podelle pasar a moitas outras.Aínda que simplemente se pode tratar dunha mutación que dende o meu punto de vista sería máis positivo.