Sentido e sensibilidade…vexetal

As plantas realizan a función de relación en forma de fenómenos como a caída das follas, a floración, o brote das xemas, a xerminación das sementes…; fenómenos que teñen lugar dependendo das condicións ambientais que son percibidas polas plantas. O cambio climático producíu transtornos nalgúns organismos vexetais afectando ao seu reloxo biolóxico xa que o aumento das temperaturas fai que, por exemplo, as plantas florezan de maneira prematura.

http://floresyjardin.es/wp-content/uploads/2010/02/resistencia-fr%C3%ADo-plantas.jpg

 Pero os vexetais tamén se relacionan co medio gracias a unha serie de substancias mediadoras que reciben o nome de fitohormonas ou hormonas vexetais, que cando se producen en determinadas circunstancias danlle unha gran capacidade de adaptación ao medio.

Pero as manifestacións máis evidentes da función de relación en vexetais son os tropismos e nastias.  As nastias son as respostas da planta a determinados estímulos en forma de movementos transitorios e recuperables, que afentan únicamente a partes concretas da planta. Hai dous tipos de respostas unhas provocadas polo contacto ou pola luz, algúns dos exemplos máis claros serían o “Don Diego de día” ou o “Don Diego de noite”, o “xirasol”,  as follas da “mimosa púdica”, a Dionaea muscipula ( “venus atrapamoscas”)…


Autora: Verónica Oubiña

Esta entrada foi publicada en General e etiquetada , , , , . Garda o enlace permanente.

31 Responses to Sentido e sensibilidade…vexetal

 1. laura.aso.1a di:

  As nastias e os tropismos diferencianse en que as nastias manifestanse mediante movementos transitorios da planta, e afectan só a partes especifícas, mentras que os tropismo manifestanse en forma de crecemento e é permanente, e afecta a totalidade da planta.

 2. victor.aso.1a di:

  As nastias son moi interesantes, com no exemplo que nos pon Veronica do Don Diego de noite que abre a súa flor en ausencia de luz, o contrario do Don DIego de día que o fai, como a maioria das plantas en presenza de luz.

 3. juanjose.aso.1a di:

  Hai dous tipos de tropismos:
  -Positivos: Cando este crecemento é cara á fonte de estímulos.
  -Negativos: Cando o crecemento é en sentido contrario ós estimulos.

 4. leticia.aso.1a di:

  Os tropismos son respostas nas que se producen cambios na direción do crecemento do vexetal, alteran a forma dos vexetais e producen neles deformacións permanentes.
  Os tropismos poden ser positivos, si o vexetal crece en direción á fonte do estímulo; negativos, se o vexetal, ao crecer, se distancia de dita fonte; ou transversais, se o crecemento coloca ao vexetal de forma perpendicular á fonte do estímulo.
  Dependendo da fonte do estímulo poden ser de varios tipos:
  – Geotropismos: respostas producidas ante a acción da gravidade.
  – Fototropismos: respostas producidas ante a acción da luz.
  – Quimiotropismos: respostas producidas ante a acción das substancias químicas.
  – Tigmotropismos: respostas frente a accións mecánicas.

 5. leticia.aso.1a di:

  As nastias son respostas nas que se produce un movemento sin orientación e pasaxeiro, posto que o vexetal voa á súa posición inicial ó cabo de pouco tempo.
  Existen varios tipos de nastias:
  – Sismonastias: producense cando os estímulos son golpes ou sacudidas a un vexetal.
  – Quimionastias : respostas ao estímulo de determinadas substancias químicas.
  – Fotonastias: respostas a estímulos luminosos.

 6. manuel.aso.1a di:

  As fitohormonas son capaces de regular de maneira predominante os fenómenos fisiolóxicos das plantas. As fitohormonas producense en pequenas cantidades de texidos vexetais, a diferencia das hormonas animais, sintetizadas en glándulas.

 7. andrea.aso.1a di:

  Nas fitohormonas as características compartidas de este grupo de reguladores do desarrollo consisten en que son sintetizados pola planta, encóntranse en moi baixas concentracións no interior dos tecidos, e poden actuar no lugar que foron sintetizados ou en outro lugar, do cal concluimos que estos reguladores son transportados no interior da planta.
  Os efectos fisiolóxicos producidos non dependen dunha soa fitohormona, sinón mais ben da interacción de moitas destas sobre o tecido no cal coinciden.

 8. roberto.aso.1a di:

  Alguns tropismos son:
  o phototropismo- cando medran cara a luz
  o xeotropismo- a resposta do crecemento e con respecto a gravedade.
  ou o tigmotropismo-crecemento mantendo contacto cun obxeto solido
  ou o hidrotropismo- crecemento en función da auga.

 9. veronica.aso.1a di:

  Existen tres diferencias básicas entre tropismos e nastias:

  – Nos tropismos, a planta reaciona ante un determinado estímulo con tendencia de crecemento; mentres que as nastias son movementos.

  – O efecto dos tropismos en forma de crecemento son permanentes para a planta, mentres que as nastias son movementos transitorios e recuperables.

  – Os tropismos afectan a totalidade da planta ou a gran parte desta, mentras que as nastias só a partes concretas.

 10. victor di:

  As plantas sinten de xeito semellante aos animais?

 11. laura.aso.1a di:

  As plantas, son incapaces de sentir, no sentido estricto da palabra, como os animais, xa que carecen de sistema nervioso.

 12. raquel.aso.1b di:

  En 1966 o científico Cleve Backster descubríu cun detector de metiras usado en seres humanos que as plantas non sé senten, senón que tamén adiviñan os pensamentos e reaccionan ó medo, ó temor o ó amor. Despois de anos de investigación, determinou que as plantas teñen sentido de percepción e reaccionaban ante unha ameaza de daño “perdendo o sentido” ou “desmaiándose” e que ademais teñen memoria, xa que nunca olvidan a quen as feriu, quemou ou quen as coidou.

 13. santigonzalez.aso.1a di:

  As plantas non son capaces de sentir porque non teñen sistema nervioso, pero tenden a reaccionar ante os estímulos, por exemplo orientarse hacia o sol ou cerrarse no caso de plantas carnívoras.

 14. andrea.aso.1a di:

  Tal e como dí Laura as plantas non teñen capacidade de sentir igual cos animais, xa que carecen de sistema nervioso, polo que as funcións de relación baséanse nas nastias e nos tropismos que perciben as diferentes respostas do medio.

 15. ruben.aso.1a di:

  Os tropismos son a resposta producida por un vexetar ou outro ser vivo por acción de hormonas ou líquido seméntico, fronte a un estímulo externo.
  As plantas realizan varios tipos de respostas, que poden ser:
  Positivas: a planta crece cara o estímulo
  Negativas: a planta crece en dirección oposta o estímulo.
  Hai varios tipos de tropismo como: fototropismo, geotropismo, heliotropismo, quimiotropismo, tigmotropismo…
  Tamén se coñece o denominado tropismo viral que consiste na atracción especifica cara unha célula particular dun determinado virus.

 16. ruben.aso.1a di:

  Os tropismos e as nastias son moi parecidos pero teñen alguna diferenza como por exemplo: os tropismos son respostas permanentes de orientación do vexetal a determinados estímulos e as nastias son respostas momentáneas de partes dun vexetal a determinados estímulos externos.

 17. ruben.aso.1a di:

  As plantas senten dun xeito diferente ó dos animais xa que non teñen sistema nervioso, pero as plantas senten cando un perigo as rodea ou outro estímulo externo. Ademais as plantas poden alertar as súas veciñas sobre un perigo, soltando unha substancia volátil, que tamén atrae a abellas, avispas… para que as defendan.

 18. vanesa.aso.1b di:

  Segundo lin, as plantas segregan o xasmonato, unha hormona que se produce a raíz do estrés e transmite esa situación estresante por toda a planta.

 19. jose.aso.1b di:

  As plantas son seres viventes, como os animais. Sen embargo, relacionar o “sentir” dun animal co dunha planta é algo complicado.

  Para responder a pregunta de si as plantas sinten, primeiro hai que ter claro a definición de “sentir”. Non é o mesmo un sentimento emocional que un físico. Ambos son reacións ante os estimulos experimentados, pero non se parecen o un o outro.

  Para os animais, o sentir físico ten que ver cun sistema nervioso e o sentir emocional ten que ver co cerebro. As plantas non contan con ningún.

 20. angel.aso.1a di:

  Eu encontrei algo que me chamou moito a atencion,en 1968 unha muller chamada Dorothy Retallack, organista e soprano norteamericana, decidiu converter unha habitación vacía da súa casa nun pequeno invernadoiro e decidiu experimentar.

  Separou as plantas en dous grupos e experimentou durante oito semanas transmitindo a música de dous aparatos de radio, un con música clásica e outro con escandalosos ritmos de rock.
  As plantas voltearon hacia a radio cando lles tocaban música clásica, metras que as plantas da música rock crecían en direción oposta.

 21. juanjose.aso.1a di:

  Ao non posuír sistema nervioso nin sentidos, a función de ralación en plantas está máis limitada que nos animais, pero aínda así poden reaccionar ós estímulos do medio mediante as fitohormonas.

 22. cristian.aso.1b di:

  A nastia e a resposta pasaxeira de determinadas zonas dun vexetal frente a un estímulo de carácter externo e difuso.

  Un tropismo e a respuesta producida por un vexetal ou outro ser viviente por acción de hormonas ou liquído seméntico, frente a un estímulo externo. E con ben dixeron os meus compañeiros existen diferencias entre eles.

 23. veronica.aso.1a di:

  As plantas no lugar de sistema nervioso posúen fitohormonas que lle ofrecen unha certa adaptación ao medio. Hai varios tipos:
  -Auxinas
  -Xiberelinas
  -Etileno
  -Ácido abscísico
  -Citoquininas

 24. leticia.aso.1a di:

  Ao carecer de sistema nervioso, as plantas non poden sentir da mesma forma que senten os animais que en cambio si o teñen.
  Non obstante, as plantas tenden a reaccionar ante os estímulos.
  Por outro lado, estas teñen a capacidade de avisar ao resto de especies lindantes que se encontren próximas a elas sobre un perigo, expulsando unha substancia volátil, que ao mesmo tempo atrae a especies como as abellas, ou as avispas para que as poidan defender.

 25. sabina.aso.1a di:

  Acerca do que nos conta este post xa tiña unha idea bastante definida, xa que o demos recentemente en bioloxía. Verdadeiramente é un tema moi interesante, xa que explica a función de relación nas plantas, que é moi interesante e impactante, principalmente os tropismos e as nastias, que son as principais respostas das plantas aos estímulos procedentes do medio.
  Dentro dos tropismos podemos distinguir:
  -Fototropismo: As partes aéreas da planta medran cara a luz, polo tanto, presentan un fototropismo positivo mentres que as raíces teñen fototropismo negativo.

  -Xeotropismo: É a resposta da planta fronte a gravidade, o talo presenta xeotropismo negativo e as raíces positivo.

  -Tigmotropismo: Sería o crecemento da planta mantendo contacto cun obxecto sólido.

  -Hidrotropismo: Sería a resposta da planta en forma de crecemento en presenza de auga. As raíces presentan hidrotropismo positivo.

  Dentro das nastias podemos distinguir:
  -Fotonastia: Resposta en forma de movemento á presenza de luz.

  -Tigmonastia: Sería unha resposta en forma de movemento ao contacto cun obxecto sólido.

 26. paula.aso.1b di:

  As prantas son seres vivos como os animais. Sen embargo, comparar o ” sentir” dos animais co dunha pranta é algo complicado, sobre todo si ese animal é o ser humano.
  Para os animas, o sentir físico ten que ver cun sistema nervioso e o sentir emocional ten que ver co cerebro. As prantas, sen embargo, non contan nin con un, nin con outro.
  En conclusión, o mas apropiado sería decir que as prantas sinten, pero non sinten coma os animais.

 27. rubenlois.aso.1a di:

  As plantas presentan un sistema de coordinación que lle permite relacionarse co seu medio mediante a regulación dunha serie de procesos, se ben esta capacidade é moito máis limitada que a dos animais dado que carecen de órganos dos sentidos e sistema nervioso, pero no seu lugar posúen unha serie de substancias mediadoras, denominadas fitohormonas, que producidas en determinadas circunstancias dánlle gran capacidade de adaptación ao medio.

 28. rubenlois.aso.1a di:

  Existen cinco tipos de fitohormonas:
  _Auxinas: prodúcense principalmente nos meristemas apicais, de onde poden ser transportados a outras partes da planta. O seu efecto principal é o crecemento por elongación do talo e a maduración do tecido vascular.
  _Xiberelinas: tamén producidas en meristemas apicais. Teñen como efecto o crecemento en grosor do talo e tamén a xerminación das sementes.
  _Citoquininas: producidas en ápices de raíces e sementes en xerminación e tamén estimulan a formación de novos brotes laterais nas plantas.
  _Ácido abscísico: prodúcese en follas, talos e froitos. Inhibe o crecemento das follas, estimula o peche dos estomas,induce o letargo das xemas ivernantes e a caída de follas e froitos (hormona do outono)
  _Etileno: é un gas que liberan os froitos na súa maduración e inducen a maduración doutros froitos; tamén favorece á caída de froitos e flores murchas.

 29. carlos.aso.1a di:

  Das fitohormonas que se fala no post decir que hai varios tipos. Estes tipos son:
  -Auxinas: prodúcense nos meristemas apicais, O seu efecto principal e o crecemento por prolongación do talo.
  -Xiberelinas: tamen dos meristemas apicais, e teñen efecto de en grosor do talo, e xerminación das sementes.
  -Citoquininas: producidas en apices ed raíces e estimulan a formacion de novos brotes laterais nas plantas.
  -Ácido abscísico: producese nas follas, talos e froitos. Inhibe o crecemento das follas, stimula o peche dos estomas e induce a caídas das follas e froitos.
  -Etileno: é un gas que liberan os froitos na súa maduración e inducen a maduración doutros froitos que están o seu redor.

 30. ana.aso.1a di:

  As plantas non son capaces de sentir porque non teñen sistema nervioso,en lugar de sistema nervioso posúen fitohormona que lle ofrece unha certa adaptacion o medio. Pero tenden a reaccionar ante os estímulos, por exemplo orientarse hacia o sol ou cerrarse no caso de plantas carnívoras.

 31. marcelina.aso.1a di:

  Este post pareceume bastante intereasnte e é unha cousa que demos recentemente en bioloxía. As prantas non teñen un sistema nervioso definido como nos animais senón que éstas están reguladas polas fitohormonas que son: auxinas, xiberelinas, citquininas, ácido abscísico e etileno.