COPENHAGUE: A DERRADEIRA OPORTUNIDADE?

imagen

Do 7 ao 18 de decembro celébrase na capital danesa, coa asistencia de delegados de todos os estados recoñecidos pola ONU, a Conferencia Mundial sobre o Cambio Climático. O obxectivo e chegar a un acordo que comprometa a todos os países do mundo a reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro (en especial de CO2) a fin de frear o quentamento global que estamos a padecer. Este cumio pretende dar continuidade ao Protocolo de Kioto, acordo alcanzado nesa cidade xaponesa en 1997  e firmado por 37 países (incluídos todos os da Unión Europea), que entrou en vigor en 2005 e remataría a súa aplicación, en principio, no 2015.

A finalización deste período de vixencia, xunto coa actualización dos datos sobre a evolución do clima, proporcionados polo IPCC, e a necesidade de implicar as principais potencias emisoras de gases de efecto invernadoiro (Estados Unidos e China) que non subscribiron o anterior acordo, obrigan a tomar decisións acerca do sistema de produción de enerxía, o que supón un cambio do modelo de desenvolvemento económico, tanto dos países desenvolvidos como dos países con economías emerxentes e do terceiro mundo, polo que habería que buscar mecanismos que non introduciran máis desequilibrios entre as grandes potencias, responsables da maior parte das emisións de gases invernadoiro (como se observa na gráfica que se acompaña), e os países do terceiro mundo, que non poden ser sinalados como culpables pero que si son os primeiros en sufrir as consecuencias do cambio climático.

emisionco2_1.jpg

Esta entrada foi publicada en Cambio Climático, Xestión sustentable da Terra e etiquetada , , . Garda o enlace permanente.

26 Responses to COPENHAGUE: A DERRADEIRA OPORTUNIDADE?

 1. andrea.aso.1a di:

  Estou de acordo en que se fagan acordos entre todos os paises para reducir as emisións de gases do efecto invernadoiro, xa que esto pode chegar a frear o quentamento global, un problema de actualudade.
  Tamén pretendese que o Protocolo de Kioto siga adiante,o Protocolo de Kioto sobre o cambio climático é un acordo internacional que ten por obxectivo reducir as emisións de seis gases que causan o quentamento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), ademais de tres gases industriais fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) e Hexafluoruro de azufre (SF6), nun porcentaxe aproximado de al menos un 5%.Este termo encontrase dentro do marco da Convención Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático (CMNUCC), suscrita no 1992 dentro do que se coñeceu como a Cumbre da Terra de Río de Janeiro

 2. ruben.aso.1a di:

  Eu creo que non vai ser a derradeira oportunidade porque a xente estase a concienciar de que como siguamos a contaminar ó ritmo que levamos en poucos anos o clima vai cambiar todalmente e consigo cambiará todo : a forma de vivir , a economía …
  Eu creo que a xente estáse preocupando cada vez máis sobre o cambio climático pola conta que nos ten . O que non entendo e que os paises máis desenvoltos son os que máis contaminan, cando non debería ser así xa que teñen avances tecnolóxicos, científicos … que poderían evitar a emisión destes gases.

 3. santigonzalez.aso.1a di:

  Estes tipos de acordos debéronse facer hai tempo e non agora que comeza a notarse o cambio climático. Aínda así, estas reunións e acordos demostran que o cambio climático aféctalle a todo o mundo e non só ós países que teñen máis emisións así que hay que facer algo para deter a variación do clima da Terra.

 4. rubenlois.aso.1a di:

  Eu non coincido con Rubén. Aínda que os países máis desenvolvidos sexan os que máis emisións de gases emiten, non se lle debe cortar estas emisións, xa que ao estaren máis desenvolvidos teñen máis gasto enerxético e máis empresas e industrias.
  Eu creo que todos os países deberían de reducir as súas emisións, pero uns en maior cantidade que outros.

 5. laura.aso.1a di:

  Na miña opinión, este novo acordo tería que levarse acabo dunha maneira máis estricta que o Protocolo de Kyoto, xa que este, non está sendo cumprido rigurosamente.
  O cambio climático é algo preocupante, e debemos intentar reducir as emisións de CO2 rapidamente.

 6. josebenito.aso.1b di:

  Está ben que se realicen reunións deste tipo para poñer ós países de acordo no tema do quentamento global e na redución de emisións de CO2. Deberían tomarse máis en serio o dano que causan ó mundo os países máis contaminantes e tamén terían que reducir as súas emisións de gases contaminantes á atmósfera e non comprarlle os dereitos de emisión a outros países que non chegan ó mínimo de emisións que se poden permitir.

 7. victor di:

  Penso que estamos de acordo en que é necesario que todos os países se comprometan a reducir o CO2.
  Tratade de ser realistas e razoade que se lle debería esixir aos países ricos e aos pobres neste Cumio?

 8. laura.aso.1a di:

  En canto a os países ricos habría que esixirlles unha redución importante nas súas emisións de CO2 e que invertisen en fontes de enerxía renovables.
  Por outra banda, os paises pobres ou en vias de desarrollo, habría que introducir, no seu crecemnto industrial unha maquinaria que non consumise tanta enerxía, e que esa enerxía se sacae de fontes renovables.
  Eu creo que con estes cambios reorientariamos a produción de enerxía e pouco a pouco resultaría máis económico que a utilización de combustibles fósiles.

 9. ruben.aso.1a di:

  Os paises ricos tendríamoslle que esixir moito mais que os pobres claro esta. Os ricos teríamoslle que esixir que reducisen as emisions de CO2 e as remplazasen por enerxías renovables. E que seguiran investigando sobre novas fontes de enerxía inagotables. Os paises pobres tendríamoslle que esixir que non aumentasen o seu nivel de emisións de CO2.

 10. belinda.aso.1a di:

  O mundo industrializado debe axudar os países máis pobres a adaptarse e suministrarlle enerxías limpas que permitan un crecemento económico sin que aumenten as emisións.
  Os países máis contaminantes son EEUU e China.
  Os países ricos culpan os países en vías de desenrolo de non reducir as emisións o suficiente,por exemplo a China. Pero o xusto e que se reparta a culpabilidade por que os paises ricos xa emitiron moita contaminación. Por outra banda, hai que repartir a carga das emisións de entre os países que fabrican os productos,contaminando e os que os consumen.

 11. victor di:

  A cuestión é que os países en vías de desenvolvemento posúen moi pouca industría polo que aínda que se lles permite producir máis CO2 (lóxico) non son capaces de chegar ao cupo de contaminación marcado. Pero poden vender parte da súa capacidade de contaminación en CO2 (como se fose un producto) aos países ricos.
  Que opinión vos merece esta proposta?

 12. laura.aso.1a di:

  Pareceme que é algo totalmente absurdo, porque se fan ese trato, permiten a os paises ricos seguir emitindo unh cantidade elevada de CO2, ainda que ofrezan unha cantidade económica a cambio.

 13. sara.aso.2a di:

  Na miña opinión deveríase aprobeitar o bo dato de que outros países non cheguen ao máximo que teñen establecido, para tratar de concienciar aos outros paises para non producir máis CO2 do estritamente necesario. Aínda que sabemos que é moi difícil que os países máis contaminantes cheguen a baixar moito o seu nivel de emisións.
  Persoalmente non estou moi dacordo coa “venda” da capacidade de contaminación de CO2 por parte dos paises menos desenvolvidos, aínda que para eles sexa un beneficio económico, iso non axuda para nada o noso planeta, que é o máis importante deste asunto, polo que ante todo devese ter en conta que hai que tratar de coidalo e esperemos que se chegue a un bo acordo coa cumbre de Copenhague

 14. adrian.aso.1a di:

  Estou dacordo en que os países menos desenvolvidos se lles permita producir máis CO2 xa que terían que gastar moito en utilizar máquinaria menos contaminante pero non e lóxico que os países ricos poidan comprar a capacidade de contaminación doutros países xa que así o problema nunca se solucionaría, porque os países ricos solucionarían todo con cartos e segurían sen tomar medidas contra ó cambio climático.

 15. isaac di:

  É certo que China é a segunda potencia en emisión de dióxido de carbono en termos absolutos, pero en emisións por persoa, como podedes apreciar na gráfica, está por debaixo incluso de España.

 16. belinda.aso.1a di:

  Supoño que eso se debe a que China e un país moi poboado, pero ainda está en vías de desenrolo. Se fose un país rico, e tódolos seus habitantes tivesen un poder adquisitivo similar o dos Estadounidenses ou os Europeos, imaxino que as emisions por persoa serían similares ou superiores as nosas.

 17. victor di:

  Pensades que os países menos desenvolvidos poderían industrializarse utilizando excluivamente enerxías renovables?

 18. laura.aso.1a di:

  Sería moi complicado, xa que as enerxías renovables son menos productivas que as fósiles. Habría que perfeccionar as fontes de enerxía renovables para obter una maior produción, e habría que adecuar as máquinas industriais a esta nova fonte de enerxía.

 19. ivan.aso.1a di:

  Eu creo que non porque os países menos desenvolvidos basan a súa economía nas enerxías fósiles e porque as enerxías renobables producen menos enerxía cas fósiles.Para que se industrializasen os países ricos con enerxías renovables creo que se tendrían que esgotar as enerxías fósiles que empregan.

 20. juanjose.aso.1a di:

  Eu creo que no lles sería doado industrializarse aos países menos desenvolvidos só utilizando as enerxías renovables dado que non sempre se cumpriría a demanda enerxética, limitando así os seus pasos para desenvolverse, co que tardarían máis. O mellor sería utilizar unha mesma porcentaxe dos dous tipos de enerxías, así no se contaminaría tanto podendo sair estes países adiante.

 21. manuel.aso.1a di:

  Na miña opinión podería industrializarse con enerxías renovables, pero estes países prefiren recurrir aos seus recusos e explotalos, como é o caso de Ecuador que é rico en petróleo e a súa economía depende en gran medida da explotación de petróleo.

 22. ruben.aso.1a di:

  Eu creo que non sería posible industrializarse xa que estes países non están tan desenrolados científicamente e tecnoloxicamente .
  A parte deste factor , estes paises son ricos en recursos como o petróleo , carbón … e explotanos para favorecer o desarrollo da súa economía.

 23. sabina.aso.1a di:

  Vendo todas as imaxes que se repetiron nos últimos días acerca do cumio de Copenhague deime conta de que moitos países están verdadeiramente concienciados con parar o cambio climático, pero tamén me dei de conta que hai outros países que non están dispostos a diminuír a producción para axudar así á súa erradicación. Se todos nos puxeramos a pensar(incluíndo os países que lles está a costar máis ceder) na crítaca situación á que poderiamos chegar senon se actúa a tempo penso que non nos pensariamos dúas veces apoiar un “plan de ataque”contra o cambio climático,pero este mundo no que vivimos séguese a mover polos cartos e mentres non cambiemos a nosa mentalidade e nos empecemos a preocupar polo planeta a situación non chegará a cambiar de todo.Ademais dá a casualidade de que os países máis reacios a apoiar a loita contra o cambio climático son os que máis CO2 emiten á atmosfera polo que non vexo lóxico que protesten tanto, senon que o que deberían facer é diminuír as emisións polas boas ou polas malas xa que non se poden ter as dúas cousas á vez e ademais se queremos cambiar a situación algo nos costará.

 24. marcelina.aso.1a di:

  En certo modo estou de acordo con manu xa que si que poderían industrializarse con enerxías renovables posto que os países menos desenvolvidos teñen grandes recursos renovables por exemplo, Brasil pode crear grandes cultivos de cana de azucre, nos desertos e no sur de América podese usar a enerxía das placas fotovoltaicas porque son zonas moi cálidas donde o sol é constante,etc. Pero aínda así tenden a explotar a enerxía non renovable porque é máis doado para eles.

 25. isaac di:

  Esperemos que Conpenhague non fose a derradeira oportunidade, o que si que parece claro é que foi unha oportunidade pérdida. A falta de compromiso amosada polas principais potencias emisoras de dióxido de carbono e en especial de Estados Unidos impúxose sobre outros países que pretendían, a lo menos de palabra, un acordo vinculante e máis ambicioso. Ao final queda un acordo de mínimos e de cumprimento voluntario, nacido sobre todo dunha negociación entre China e USA, con Obama a cabeza.
  Unha vez máis os intereses económicos a curto prazo impóñense sobre o futuro do noso planeta.

 26. santibras.aso.1a di:

  Os países menos desenvolvidos poderían industrlizarse apartir das enerxías renovables, pero a súa industralización deste xeito sería moi lenta (aunque non contaminaría, que é o que se busca), na miña opinión poderíase deixarlles utilizar enerxías non renobvables nun principio e despois para manterse utilizar enerxías renovables.